นครปฐม เปิดงาน “เกาะลัดอีแท่น เปิดเกาะ เลาะสวน”

นครปฐม เปิดงาน “เกาะลัดอีแท่น เปิดเกาะ เลาะสวน”
วันที่ 25 กรกฎาคม 2563 เวลา 10.00 น. ณ สถานีรถราง วัดไร่ขิง พระอารามหลวง ตำบลไร่ขิง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม นายอดุม โอษฐยิ้มพราย ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครปฐม เป็นประธานในพิธี เปิดงาน “เกาะลัดอีแท่น เปิดเกาะ เลาะสวน” ซึ่งจัดโดยการบูรณาการร่วมกันของ เทศบาลเมืองไร่ขิง วัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม กลุ่มวิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวเกาะลัดอีแท่น โดยมีนายบุญสม ประเสริฐมรรก ประธาน กลุ่มวิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยว เกาะลัดอีแท่น กล่าวรายงาน พร้อมด้วยนางสาวสรียา บุญมาก ผู้อำนวยการ ททท. สำนักงานราชบุรี นางฐิติรัตน์ เค้าภูไท วัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม นายลือยศ บรรพกาญจน์ รองนายกเทศมนตรีเมืองไร่ขิง และแขกผู้มีเกียรติร่วมงานจำนวนมากสำหรับงาน “เกาะลัดอีแท่น เปิดเกาะ เลาะสวน” มีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว เชิงอนุรักษ์ เที่ยวชมวิถีชุมชนเกษตรกร และกระตุ้นเศรษฐกิจ สร้างรายได้ให้กับประชาชนในพื้นที่ ภายหลังสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรน่า (โควิด-19) ที่ดีขึ้นตามลำดับ นอกจากนี้กลุ่มเกษตรกรในพื้นที่ ได้นำสินค้าท้องถิ่น มาร่วมจำหน่ายในราคาถูก เพื่อให้นักท่องเที่ยว สามารถ ชิม ช้อป ใช้ ได้ตามอัธยาศัย ซึ่ง“เกาะลัดอีแท่น”มีชื่อเสียงเรื่องการเกษตร โดยเฉพาะหมากและส้มโอ มีพื้นที่ครอบคลุมพื้นที่ 5 ตำบลของอำเภอสามพราน ภาพพื้นที่รูปร่างคล้ายกระเพาะหมู มีคลองลัดนางแท่นตัดผ่าน เพื่อความสะดวกในการเดินทางสมัยก่อน และได้กลับมาเปิดบริการท่องเที่ยวด้วยรถรางอีกครั้ง หลังจากหยุดชั่วคราวในช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อ covid-19 โดยระหว่าง 25 – 28 กรกฎาคม 2563 ให้บริการท่องเที่ยวฟรี หลังจากนั้น จะมีค่าบริการท่านละ 60 บาท รอบแรกเริ่มเวลา 10.00 น. รอบสุดท้าย เวลา 16.30 น.

จุดท่องเที่ยวหลักในเส้นทาง “เกาะลัดอีแท่น เปิดเกาะ เลาะสวน” กำหนดไว้ 6 จุด คือ
จุดที่ 1 วัดไร่ขิง เป็นจุดขึ้นรถราง กราบหลวงพ่อวัดไร่ขิง ตำนานพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ลอยน้ำมา โบสถ์เปิดให้พุทธศาสนิกชนเข้ากราบไหว้ได้ยี่สิบสี่ชั่วโมง ป้อนนมปลาคราฟ
จุดที่ 2 มาดิ เป็นร้านอาหารและคาเฟ่ต์ ริมแม่น้ำท่าจีน เรียนรู้พืชผักท้องถิ่น
จุดที่ 3 พิพิธภัณฑ์ วิถีชีวิตชุมชนคลองผีเสื้อ สะสมข้าวของเครื่องมือเครื่องใช้ทางการเกษตรของคนยุคก่อน
จุดที่ 4 บ้านสวนบางเตยโฮมสเตย์ ที่พักแบบเรือโบราณ ชมคุ้งน้ำท่าจีนที่สวยที่สุด บริการเรือข้ามฟากไปตลาดดอนหวาย
จุดที่ 5 วัดทรงคะนอง ชมสถาปัตยกรรมเก่า ซากเรือสำเภา โพธ์สามสี
จุดที่ 6 ไร่แสนรักษ์ แลกเปลี่ยนเรียนรู้เกษตรอินทรีย์ นางข้าวไรซ์เบอรี่ แปลงอ้อย นาบัว และเป็นจุดพักรับประทานอาหาร ซื้อผลิตภัณฑ์ชุมชน

นอกจากนี้ ยังสามารถปั่นจักรยานชมวิถีชีวิตรอบเกาะลัดอีแท่นในวันเสาร์ – อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ตัวแทนชุมชน นายสามารถ รุ่งกิตติวงศ์ โทรศัพท์ 08 4665 3352Related posts