ศูนย์ตอบโต้ภัยพิบัติจังหวัดราชบุรี นำเครื่องพ่นหมอกควัน เพื่อป้องกันโรคมาลาเรีย และพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อภายในโรงเรียนบ้านไทรงาม

ศูนย์ตอบโต้ภัยพิบัติจังหวัดราชบุรี นำเครื่องพ่นหมอกควัน เพื่อป้องกันโรคมาลาเรีย และพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อภายในโรงเรียนบ้านไทรงาม
วันที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 เวลา 15.00 น. ศูนย์ตอบโต้ภัยพิบัติจังหวัดราชบุรีได้รับประสานมาจากผู้ใหญ่เอื่อง แสงจันทร์ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 2 และท่าน ผอ.เพชรรัตน์ ซ้อยเครือ ผอ.โรงเรียนบ้านไทรงาม ขอสนับสนุน เครื่องพ่นหมอกควัน เพื่อป้องกันโรคมาลาเรีย และพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อภายในโรงเรียนบ้านไทรงาม หมู่ 2 ตำบลยางหัก อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี เพื่อป้องกันไม่ให้นักเรียนติดเชื้อมาลาเรียและไข้เลือดออก และได้ร่วมกับผู้นำชุมชน พ่นหมอกควันรอบๆหมู่บ้าน และพื้นที่ ใกล้เคียง

โดยมีผู้ใหญ่เอื่อง แสงจันทร์ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 2
ผอ.เพชรรัตน์ ซ้อยเครือ ผอ.โรงเรียนบ้านไทรงามนายสมเกียรติ เสาร์หงษ์ ผู้รับผิดชอบ หน่วยมาลาเรียตำบลยางหัก
นายกาฝาก บุญเปื่อง อดีตผู้ใหญ่บ้านหมู่2
นายทองพูน ช้างเพชร (รองประธานศูนย์ตอบโต้ภัยพิบัติจังหวัดราชบุรี)
นายอนันต์ ปรมัตถ์วิโรจน์ (รองประธานศูนย์ตอบโต้ภัยพิบัติจังหวัดราชบุรี)
นายสุรศักดิ์ ศรีสกุล (รองประธานศูนย์ตอบโต้จังหวัดราชบุรี)
อาจารย์ประสิทธิ์ ศิริรัตน์ (คณะกรรมการบริหารศูนย์ตอบโต้ภัยพิบัติจังหวัดราชบุรี)
นายอานนท์ พรมแสงใส (คณะกรรมการบริหารศูนย์ตอบโต้ภัยพิบัติจังหวัดราชบุรี) และคณะครู โรงเรียนบ้านไทรงาม ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 2 ได้ช่วยในการปฏิบัติหน้าที่ ในครั้งนี้Related posts