บริษัท พีรพัฒน์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) (PRAPAT) จัดงานนำเสนอข้อมูลรายละเอียดหลักทรัพย์แก่นักลงทุน (โรดโชว์)

บริษัท พีรพัฒน์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) (PRAPAT) จัดงานนำเสนอข้อมูลรายละเอียดหลักทรัพย์แก่นักลงทุน (โรดโชว์)

วันที่ 3 กันยายน พ.ศ.2563 เวลา 18.30 น. ณ ห้องไมด้า 1 โรงแรมไมด้าทวาราวดี จังหวัดนครปฐม บริษัท พีรพัฒน์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) (PRAPAT) ผู้ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายน้ำยาซักรีด น้ำยาทำความสะอาดและฆ่าเชื้อสำหรับภาคอุตสาหกรรม นำเข้าเพื่อจำหน่ายและให้เซ่าเครื่องล้างภาชนะอัตโนมัติ นำเข้าและจำหน่ายสระว่ายน้ำสำเร็จรูป และอุปกรณ์ที่ใช้ในสระว่ายน้ำ รวมทั้งให้บริการ แบบครบวงจรกี่ยวกับน้ำยาทำความสะอาดและฆ่าเชื้อสำหรับภาคอุตสาหกรรม (Hygiene Cleaning Soluton) ได้มอบหมายให้ บริษัท เดอะเวย์ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด ที่ปรึกษาประชาสัมพันธ์ จัดงานการนำเสนอข้อมูลธุรกิจและรายละเอียดเบื้องต้นของหุ้น (IPO) ต่อนักลงทุน

นำโดย นายสืบพงศ์ เกตุนุติ ประธานกรมการบริหาร พร้อมด้วย นายวีระพงค์ ลือสกุล ประธานเจ้าหน้ที่บริหาร บริษัท พีรพัฒน์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) (PRAPAT) นายสมภพ ศักดิ์พันธ์พนม ประธานกรรมการ นายสมศักดิ์ ศิริชัยนฤมิตร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จำกัด (APM) และ นายวิศรุต อังศุภากร ผู้อำนวยการสายงานวาณิชธนกิจ บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน) ในฐานะแกนนำในการจัดจำหน่ายหุ้น

ปี 2531 คุณสืบพงศ์ๆ จัดตั้งบริษัท พีรพัฒน์ เคมีอุตสาหกรรม จำกัด (“PRAPAT”) เพื่อดำเนินธุรกิจผลิตและจัดจำหน่ายน้ำยาซักรีดสำหรับภาคอุตสาหกรรม โดยเน้นกลุ่มลูกค้ากลุ่มธุรกิจโรงแรมและโรงพยาบาล กระทั่ง ปี 2563 PRAPAT เพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 100 ล้านบาท เป็น 170 ล้านบาท โดยจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนดังนี้
1.จัดสรรหุ้นเพิมทุน 40 ล้านหุ้น ให้แก่ ผู้ถือคนเดิมตามสัดส่วนก่อน IPO
2.จัดสรรหันเพิมทน 100 ล้านหุ้น รองรับการ IPO
PRAPAT อนุมัติให้นำหุ้นสามัญของ
บริษัทเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์ ในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mail)

ลักษณะการประกอบธุรกิจ
ㆍ ธุรกิจผลิตและจำหน่ายน้ำยาทำความสะอาดและน้ำยาฆ่าเชื้อ ภายใต้ตราสินค้าหลัก “PEERAPAT”
ㆍ เป็นผู้นำเข้าและจำหน่ายครื่องจักรและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจอุตสาหกรรมการให้บริการ (Hospitality Industry)
ㆍ ผลิตภัณฑ์ที่เป็นผู้ผลิตหรือนำเข้ามาจำหน่าย แบ่งออกเป็น 7 กลุ่มผลิตภัณฑ์ อีกทั้งการให้เช่าและให้บริการในส่วนที่เกี่ยวข้องของบริษั ได้แก่ การให้เช่าและบริการด้านครัว งานบริการด้านสระว่ายน้ำ งานบริการด้านเครื่องทำน้ำร้อนประหยัดพลังงาน และงานบริการอื่นๆ
ㆍรายได้ของบริษัทแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม
รายได้จากการขายสินค้า ประมาณ 80% ของรายได้รวมจากการดำเนินงาน
รายได้จากค่าเช่าและการให้บริการ ประมาณ 20% ของรายได้รวมจากการดำเนินงาน

ทั้งนี้บริษัทฯจึขอเรีนชิญทำนสื่อมวลข ร่วมในงนการนำเสนอข้อมูลรายละเอียดหลักทรัพย์แก่
นักลงทุน (โรดโชว์ บริษัท พีพัฒน์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) (PRAPAT) ในวันพฤหัสบดีที่ 3 กันยายน

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อ: ที่ปรึกษาประชาสัมพันธ์ บริษัท เตอะเวย์ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด
โทs. 02-170-8011 แฟกซ์.02-170-8012 ยาห์วายุ สดุดีปรีดา 08 1-689-8245 yahwayu.theway@gmail.com /
ฐิติพงศ์ ชูชื่น 065-213-3393 thitiphong.thewav@gmall.com/ พิชาญพงศ์ วงศ์ตรีแก้ว 084-387-8634 pichanpong.theway@gmail.com

Related posts