กองทุนหลวงพ่อพูลวัดไผ่ล้อมสานงานต่อเตรียม 200 เตียงให้โรงพยาบาลศูนย์นครปฐม

กองทุนหลวงพ่อพูลวัดไผ่ล้อมสานงานต่อเตรียม 200 เตียงให้โรงพยาบาลศูนย์นครปฐม

กองทุนหลวงพ่อพูล วัดไผ่ล้อม อ.เมือง จ.นครปฐม โดยพระครูปลัดสิทธิวัฒน์ กิตติจิตโต หลวงพี่น้ำฝน เจ้าอาวาสวัดไผ่ล้อม สานต่องานโครงการมอบเตียงสำหรับผู้ป่วย หลังจากได้มอบเตียงผู้ป่วยให้ อาคาร 100 ปี สาธารณสุขโรงพยาบาลนครปฐม รวมทั้งสิ้น 161 เตียง มูลค่ากว่า 7,245,000 บาท ไปแล้วเมื่อปี2562 เพื่อใช้ประโยชน์ในทางสาธารณะสงเคราะห์ และในปี2563นี้ โรงพยาบาลนครปฐมได้ก่อสร้างอาคารศูนย์โรคหัวใจ และจะเปิดให้บริการผู้ป่วยในเดือนมกราคม 2564 แต่เนื่องจากยังขาดอุปกรณ์ที่จำเป็นสำคัญจำนวนหลายรายการ และสิ่งที่จำเป็นเร่งด่วน ที่จะขอรับการสนับสนุนเตียงไฟฟ้า จำนวน 200 เตียง

ซึ่งโรงพยาบาลนครปฐม โดยนางดารารัตน์ รัตนรักษ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนครปฐม ได้มีหนังสือกราบนมัสการ ขอความอนุเคราะห์ พระครูปลัดสิทธิวัฒน์ กิตติจิตโต หลวงพี่น้ำฝน เจ้าอาวาสวัดไผ่ล้อม จังหวัดนครปฐม ด้วยโรงพยาบาลนครปฐม ซึ่งเป็นโรงพยาบาลศูนย์ขนาด700เตียง ได้เปิดให้บริการผู้ป่วยมาเบ็นระยะวลา68ปี ในแต่ละปีได้มีการให้การดูแลรักษาผู้ป่วยเพิ่มขึ้น ทำให้อุปกรณ์ที่ใช้ในการให้บริการมีความชำรุดและเสื่อมสภาพไปตามระยะเวลาและอายุการใช้งาน โดยเฉพาะจากการสำรวจตึกผู้ป่วยต่าง ๆ พบว่ามีเตียงผู้ป่วยที่ชำรุดเป็นจำนวนมาก ประกอบกับในปีงบประมาณ 2560โรงพยาบาลนครปฐม ได้รับงบประมาณในการก่อสร้างอาคารศูนย์โรคหัวใจ เพื่อให้บริการผู้ป่วยโรคหัวใจเขตบริการสุขภาพที่ 5บัดนี้การก่อสร้างอาคารดังกล่าวได้ก่อสร้างเสร็จสิ้นแล้ว และจะเปิดให้บริการผู้ป่วยในเดือนมกราคม 2564แต่เนื่องจากยังขาดอุปกรณ์ที่จำเป็นสำคัญจำนวนหลายรายการ และสิ่งที่จำเป็นเร่งด่วน ที่จะขอรับการสนับสนุนเตียงไฟฟ้า จำนวน 200เตียงในการนี้ เพื่อให้การบริการผู้ป่วยทั้งในจังหวัดนครปฐม และในเขตบริการสุขภาพที่ 5 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีครุภัณฑ์ที่มีความเพียงพอและพร้อมให้บริการ ผู้ป่วยได้รับการ ดูแลและได้รับความสะดวกสบาย โรงพยาบาลนครปฐม จึงขอความอนุเคราะห์รับการสนับสนุนเตียงไฟฟ้า เพื่อนำไปใช้ประจำศูนย์หัวใจและหอผู้ป่วยต่าง ๆ จำนวน 200 เตียง

จึงเรียนมาเพื่อขอความอนุเคราะห์จากท่านพระครูปลัดสิทธิวัฒน์ กิตติจิตโต เจ้าอาวาสวัดไผ่ล้อม ในการประสานและรับบริจาคเตียงไฟฟ้า เพื่อประโยชน์สูงสุดต่อผู้รับบริการ ต่อไป

ในส่วนผู้มีจิตศรัทธาสามารถติดต่อร่วมโครงการฯได้ที่วัดไผ่ล้อม อ.เมือง จ.นครปฐม

Related posts