หมู่บ้านอยู่สบาย จับมือคลินิกการแพทย์แผนไทยพิทักษ์ศาสนวงศ์ มอบเงินสนับสนุนกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน

เมื่อวันที่ 1 ..64  เวลา 10.00 . ที่ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านอำเภอเมืองนครปฐม นำโดย นายหมวดตรี ณัฐ วิบุลศิลป์ ประธานชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านอำเภอเมืองนครปฐมได้รับมอบของสนับสนุนจากดร.ยุพิน  รัชตวุฒิพงษ์ เจ้าของหมู่บ้านอยู่สบาย และกองทุนพิทักษ์ศาสนวงศ์  คลินิกการแพทย์แผนไทย ดังนี้ 1. คลินิคการแพทย์แผนไทยพิทักษ์ศาสนวงศ์  ได้มอบ สมุนไพรบรรเทาอาการไข้ (ฟ้าทะลายโจร ไมยราพ ลูกใต้ใบหญ้าดอกขาว) จำนวน 1,000 ชุด เจลล้างมือ จำนวน 1,200 ชุด ฟ้าทะลายโจร จำนวน300 ซอง 2. บริษัท ทรัพย์คณา พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด ได้มอบหน้ากากอนามัย จำนวน25,000 ชิ้น  3.โครงการบ้านอยู่สบาย ได้มอบเงินสด จำนวน 100,000 บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) ให้กับชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านอำเภอเมืองนครปฐม


นายหมวดตรี
ณัฐ วิบุลศิลป์ ประธานชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านอำเภอเมืองนครปฐม ได้กล่าวขอบพระคุณ ดร.ยุพิน  รัชตวุฒิพงษ์ เจ้าของหมู่บ้านอยู่สบายเป็นอย่างสูงที่เล็งเห็นความสำคัญในการปฎิบัติหน้าที่ของกำนัน ผู้ใหญ่บ้านในแต่ละพื้นที่ ที่จะต้องคอยเฝ้าระวังให้ลูกบ้าน หรือหากมีลูกบ้านมีความเสี่ยงต่อการเป็นโควิด ก็ต้องเป็นหน่วยแรกในการเข้าไปช่วยเหลือลูกบ้านที่มีอาการก่อนเป็นอันดับแรก  ซึ่งในการทำงานที่ผ่านมาทางชมรมกำนัน ผู้ใหญ่บ้านก็ต้องใช้งบส่วนตัวในการซื้อแมส แอลกอฮอล์ เองส่วนสมุนไพรที่นำมามอบให้ก็ถือว่าดีมากครับ ขอเป็นตัวแทนกำนัน ผู้ใหญ่บ้านในจังหวัดนครปฐมขอบคุณอีกครั้ง

Related posts