จังหวัดนครปฐม จัดกิจกรรมสร้างพลังสตรีขับเคลื่อนชุมชน สู่ความมั่นคงและอยู่เย็นเป็นสุข และวันสตรีสากล 2564

จังหวัดนครปฐม จัดกิจกรรมสร้างพลังสตรีขับเคลื่อนชุมชน สู่ความมั่นคงและอยู่เย็นเป็นสุข และวันสตรีสากล 2564

วันที่ 8 มีนาคม 2564 ที่ห้องกิ่งดาว โรงแรมเวล อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม นายรัฐศาสตร์ ชิดชู รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานกิจกรรมสร้างพลังสตรีขับเคลื่อนชุมชน สู่ความมั่นคงและอยู่เย็นเป็นสุข และวันสตรีสากล 2564 เพื่อให้เกิดการรวมพลังสตรี ตลอดจนเป็นขวัญกำลังใจที่สตรีได้ร่วมกันพัฒนาหมู่บ้าน ตำบล อำเภอและจังหวัดมาโดยตลอด โดยนางจุไร สะสมทรัพย์ ประธานคณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดนครปฐม กล่าวรายงานว่า คณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดนครปฐม ร่วมกับสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครปฐม ดำเนินโครงการสร้างพลังชุมชน สู่ความมั่นคงและอยู่เย็นเป็นสุข โดยได้รับเงินอุดหนุนจากกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดนครปฐม กลุ่มเป้าหมาย 130 คน เพื่อพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมบทบาทสตรีให้มีพลังในการขับเคลื่อนชุมชน สู่ความมั่นคงและอยู่เย็นเป็นสุข

สำหรับกิจกรรมในวันนี้ ประกอบด้วย การยกย่องเชิดชูเกียรติ มอบโล่ผู้หญิงเก่ง ประจำปี 2564 มอบประกาศเกียรติบัตรรางวัลสตรีแบ่งปันรักปลูกพืชผักปลอกภัย มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับสตรีไทยดีเด่น และกิจกรรมการพัฒนาศักยภาพสตรี ส่งเสริมบทบาทสตรีสาธิตอาชีพ การมอบเมล็ดพันธุ์ผักแก่คณะกรรมการพัฒนาสตรีอำเภอ และกิจกรรมรวมพลังของสตรีเนื่องในวันสตรีสากล 2564

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครปฐม ภาพ/ข่าว

Related posts