นครปฐม ร่วมสานพระปณิธาน เจ้าฟ้าสิริวัณณวลี “ผ้าไทย ใส่ให้สนุก”

วันที่ 4 มีนาคม 2564 ที่พระราชวังสนามจันทร์ และองค์พระปฐมเจดีย์ อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐมพร้อมด้วย นายอภินันท์ เผือกผ่อง นายคมสัน เจริญอาจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม นางวราภรณ์  เจริญศิริโชติ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครปฐม นางฐิตินันท์เจริญอาจ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครปฐม หัวหน้าส่วนราชการ กรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดนครปฐม ร่วมน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และร่วมสืบสานพระปณิธาน สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ในการใช้และสวมใส่ผ้าไทย

     ด้วยกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย ได้น้อมนำพระราชดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ที่พระราชทานแก่วงการผ้าไทยว่าผ้าไทยใส่ให้สนุกคือความสุขที่ได้เลือกใช้ศิลปะ หัตถกรรมไทย เพื่อให้รายได้กลับสู่ชุมชน ส่งเสริม กระตุ้นผ้าไทย ที่ผลิตโดยการใช้วัตถุดิบและภูมิปัญญาท้องถิ่น นำมาตัดเย็บเป็นเสื้อผ้าที่สวมใส่ได้จริง และคงความเป็นเอกลักษณ์ของแต่ละท้องถิ่นได้อย่างยอดเยี่ยม สวยงาม ให้เป็นที่นิยม สู่สากล สามารถใส่ได้ทุกเพศ ทุกวัย

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครปฐม ภาพ/ข่าว

Related posts