การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานราชบุรี จัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย Table Top Sale  เพื่อสร้างโอกาสทางธุรกิจให้กับผู้ประกอบการท่องเที่ยวจังหวัดนครปฐมและราชบุรี

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานราชบุรี จัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย Table Top Sale  เพื่อสร้างโอกาสทางธุรกิจให้กับผู้ประกอบการท่องเที่ยวจังหวัดนครปฐมและราชบุรี

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานราชบุรี จัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย Table Top Sale  เพื่อสร้างโอกาสทางธุรกิจให้กับผู้ประกอบการท่องเที่ยวจังหวัดนครปฐมและราชบุรี ในวันที่ 31 มีนาคม 2564  ณ บ้านคลองสวน โฮมสเตย์ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ในโอกาสที่สมาคมส่งเสริมธุรกิจท่องเที่ยวไทย (สธทท.) ได้จัดประชุมเพื่อเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ชุดใหม่

นายอภินันท์ เผือกผ่อง รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม ได้ให้เกียรติกล่าวต้อนรับและเป็นประธานเปิดกิจกรรม โดยกล่าวถึงจังหวัดนครปฐมว่าเป็นจังหวัดใกล้กรุงเทพฯ เป็นแหล่งอารยธรรมตั้งแต่สมัยทวารวดี เชื่อมโยงไปถึงจังหวัดราชบุรี กาญจนบุรี สุพรรณบุรี มีองค์พระปฐมเจดีย์เป็นศูนย์กลางความศรัทธา รวมถึงวัดสำคัญและพระเกจิอาจารย์เป็นที่เคารพนับถือของพุทธศาสนิกชนทั่วไป มีความโดดเด่นด้านอาหารผลไม้อร่อย เป็นแหล่งผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์ นอกจากนี้ยังมีร้านอาหาร ร้านกาแฟ คาเฟ่ ที่สวยงาม มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว เหมาะสำหรับการพักผ่อน ประชุม สัมมนา ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของนักท่องเที่ยวในปัจจุบัน

นางสาวสรียา บุญมาก ผู้อำนวยการ ททท. สำนักงานราชบุรี เปิดเผยว่า กิจกรรมส่งเสริมการขาย Table Top Sale ในครั้งนี้ ททท. สำนักงานราชบุรี ร่วมกับ สมาคมส่งเสริมธุรกิจท่องเที่ยวไทย หรือ สธทท. จัดขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ประกอบการท่องเที่ยวจังหวัดนครปฐมและราชบุรี ในฐานะผู้ขาย   (จำนวน 15 ราย  ได้แก่ สวนสามพราน , ลานแสดงช้างและฟาร์มจระเข้สามพราน , Woodland เมืองไม้ ,     ชวาลัน รีสอร์ท , เดอะศาลายา เลเซอร์ ปาร์ค , พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้งไทย , บ้านคลองสวนโฮมสเตย์ , เรื่องของโอ่ง , โรงแรมราชาบุระ ราชบุรี , การท่องเที่ยวชุมชนวิถีคลองวิถีไทยตามรอยเสด็จคลองดำเนิน , พิพิธภัณฑ์ศตวรรษสยาม , ปางช้างเผือกดำเนินสะดวก , หมู่บ้านช้างดำเนินสะดวก , บ้านไม้แก้วดำเนิน รีสอร์ท และ Octospider Restaurant) ได้พบปะและเจรจาธุรกิจท่องเที่ยวกับผู้ประกอบการนำเที่ยวภายในประเทศจากกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัด ในฐานะผู้ซื้อ จำนวน 37 ราย เพื่อเป็นการสร้างเครือข่ายทางการท่องเที่ยวและเสริมช่องทางส่งเสริมการขายให้กับผู้ประกอบการท่องเที่ยวจังหวัดนครปฐมและราชบุรี ให้สามารถเข้าถึงนักท่องเที่ยวโดยผ่าน DMC ซึ่งจะเป็นการขยายฐานนักท่องเที่ยวให้หลากหลายมากยิ่งขึ้น รวมถึงกระตุ้นและส่งเสริมให้เกิดการเดินทางท่องเที่ยว หรือประชุม สัมมนา ศึกษาเรียนรู้ และขยายการเดินทางมาสู่วันธรรมดาเพิ่มมากขึ้น โดยมีจังหวัดนครปฐมและราชบุรี ที่มีศักยภาพและความพร้อมในการรองรับนักท่องเที่ยวเป็นจุดหมายปลายทาง ตามพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวที่นิยมเดินทางระยะใกล้

หลังจากเสร็จสิ้นกิจกรรม Table Top Sale ในช่วงเช้า สมาคม สธทท. ได้ประชุมเลือกตั้งนายกและคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ชุดใหม่  และที่ประชุมมีมติให้ นายกันตพงษ์  ธนเรืองโรจน์ ดำรงตำแหน่งนายกสมาคมส่งเสริมธุรกิจท่องเที่ยวไทย วาระปี พ.ศ. 2564 – 2565 และในช่วงบ่ายได้เดินทางทดสอบเส้นทางท่องเที่ยวชุมชนเกาะลัดอีแท่น พร้อมทั้งนั่งเรือชมวิถีชุมชนลุ่มแม่น้ำแม่กลอง เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับเสนอขายให้นักท่องเที่ยวเดินทางสู่จังหวัดนครปฐมและราชบุรีต่อไป

Related posts