จังหวัดนครปฐม มอบไม้เท้าเลเซอร์พระราชทานแก่ผู้ป่วยโรคพาร์กินสัน เพื่อเป็นสัญญาณกระตุ้นทางสายตา ช่วยให้ก้าวเดินได้ดีขึ้น

จังหวัดนครปฐม มอบไม้เท้าเลเซอร์พระราชทานแก่ผู้ป่วยโรคพาร์กินสัน เพื่อเป็นสัญญาณกระตุ้นทางสายตา ช่วยให้ก้าวเดินได้ดีขึ้น

วันที่ 8 เมษายน 2564 ที่บริเวณลานหน้าสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดนครปฐม นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม พร้อมด้วย นางวราภรณ์ เจริญศิริโชติ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครปฐม เป็นประธานมอบไม้เท้าเลเซอร์พระราชทาน เพื่อมอบให้ผู้ป่วยพาร์กินสันในจังหวัดนครปฐม โดยสำนักงานบริหารกิจการเหล่ากาชาด และศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์โรคพาร์กินสัน และกลุ่มโรคความเคลื่อนไหวผิดปกติ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ได้ส่งไม้เท้าเลเซอร์พระราชทานให้แก่เหล่ากาชาดจังหวัด เพื่อส่งมอบให้แก่ผู้ป่วยพาร์กินสันทั่วประเทศ จำนวน 2,096 อัน ซึ่งจังหวัดนครปฐม ได้รับมอบไม้เท้าเลเซอร์ จำนวน 14 อัน เพื่อมอบให้ผู้ป่วยโรคพาร์กินสัน ใน 4 อำเภอ ได้แก่ อำเภอนครชัยศรี จำนวน 10 อัน อำเภอกำแพงแสน จำนวน 2 อัน อำเภอสามพรานและอำเภอบางเลน อำเภอละ 1 อัน

สำหรับไม้เท้าเลเซอร์พระราชทาน ได้รับพระมหากรุณาธิคุณพระราชทานนามจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกา ผู้อำนวยการสภากาชาดไทย พัฒนาขึ้นโดย ศาสตราจารย์ ดร.รุ่งโรจน์ พิทยศิริ หัวหน้าศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์โรคพาร์กินสัน เพื่อช่วยแก้ไขอาการเดินในผู้ป่วย โดยอาศัยแสงเลเซอร์สีเขียวที่ปล่อยออกมาจากไม้เท้า เมื่อผู้ป่วยมีอาการเดินติด เพื่อเป็นสัญญาณกระตุ้นทางสายตา จะช่วยให้ผู้ป่วยก้าวเดินได้ดีขึ้นเมื่อได้รับการฝึกใช้อย่างเหมาะสม

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครปฐม – ภาพ/ข่าว

Related posts