นครปฐม จัดพิธีกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

จังหวัดนครปฐม จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์

วันที่ 28 กรกฎาคม 2564 ที่บริเวณโถงส่วนต่อเติม ศาลากลางจังหวัดนครปฐม นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานเปิดกรวยดอกไม้ธูปเทียนแพ ถวายราชสักการะเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่โดยรองผู้ว่าราชการจังหวัด นายกเหล่ากาชาดจังหวัด และหัวหน้าส่วนราชการแต่งกายด้วยชุดจิตอาสาร่วมกิจกรรมใครครั้งนี้ จากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม นำจิตอาสาชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2564 เพื่อแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ทรงประกอบพระราชกรณียกิจน้อยใหญ่เพื่อความผาสุกของพสกนิกรชาวไทย

Related posts