นครปฐม พิธีพระราชทานผ้าไตรถวายแด่เจ้าอาวาสวัดพระปฐมเจดีย์

นครปฐม พิธีพระราชทานผ้าไตรถวายแด่เจ้าอาวาสวัดพระปฐมเจดีย์

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานผ้าไตร ถวายแด่เจ้าอาวาสวัดพระปฐมเจดีย์ ราชวรมหาวิหาร เนื่องในพิธีทำบุญฉลองอายุวัฒนมงคลครบ 80 ปี

วันที่ 31 กรกฎาคม 2564 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้หม่อมราชวงศ์เอมจิตร จิตรพงษ์ ประธานกรรมการมูลนิธิสิรินธร นำผ้าไตรพระราชทานจำนวน 1 ไตร ถวายแด่พระพรหมเวที เจ้าอาวาสวัดพระปฐมเจดีย์ ราชวรมหาวิหาร เนื่องในพิธีทำบุญฉลองอายุวัฒนมงคลครบ 80 ปี ณ กุฏิศรีสุนทรนาฏ วัดพระปฐมเจดีย์ ราชวรมหาวิหาร อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม โดยมีพระเถรานุเถระ นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม รองผู้ว่าราชการจังหวัด นายกเหล่ากาชาดจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการร่วมแสดงมุฑิตาสักการะ

พระพรหมเวที เจ้าอาวาสวัดพระปฐมเจดีย์ ราชวรมหาวิหาร มีนามเดิมว่า “สุเทพ บุษบก” เกิดเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 31 กรกฎาคม 2484 ณ บ้านคลองขุน ตำบลทับสะแก อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม เมื่ออายุครบ 20 ปีบริบูรณ์ ได้เข้าพิธีอุปสมบท เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2504 ที่วัดปราโมทย์ ตำบลทับสะแก อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม ปี 2508 ได้มาศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกบาลี ที่วัดพระปฐมเจดีย์ราชวรมหาวิหาร อ.เมืองนครปฐม ต่อมาได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ดูแลพระอุโบสถสำนักอุบาสิกาและศิษย์วัด บริเวณองค์พระปฐมเจดีย์ ท่านได้สร้างคุณูปกรผลงานด้านพระพุทธศาสนามากมาย พร้อมกับพัฒนาวัดพระปฐมเจดีย์ราชวรมหาวิหารจนถึงปัจจุบัน

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครปฐม ภาพ/ข่าว

Related posts