นครปฐม พาณิชย์ฯ ปล่อยขบวนรถโมบาย พาณิชย์ลดราคา! ช่วยประชาชน กระตุ้นเศรษฐกิจ

นครปฐม พาณิชย์ฯ ปล่อยขบวนรถโมบาย พาณิชย์ลดราคา! ช่วยประชาชน กระตุ้นเศรษฐกิจ

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครปฐม ปล่อยขบวนรถโมบาย พาณิชย์ลดราคา! ช่วยประชาชน กระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก จังหวัดนครปฐม ตามนโยบายของรองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์

วันที่ 31 กรกฎาคม 2564 ที่บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดนครปฐม นายคมสัน เจริญอาจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม พร้อมด้วยนายพงศ์สุธี สุขศิริ พาณิชย์จังหวัดนครปฐม ร่วมปล่อยขบวนรถโมบาย พาณิชย์ลดราคา ช่วยประชาชน กระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก จังหวัดนครปฐม ตามนโยบายของรองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ (นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์)

สำหรับจังหวัดนครปฐม มีรถโมบาย 14 คัน โดยออกจำหน่ายในทุกอำเภอของจังหวัดจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภค จำนวน 70 รายการ แก่ประชาชนในพื้นที่จังหวัดนครปฐมในราคาต่ำกว่าท้องตลาด 20-40% เช่น ไข่ไก่ ปลากระป๋อง บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป น้ำตาลทราย น้ำมันพืช ข้าวสาร เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนและลดภาระค่าครองชีพของประชาชน กระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากให้เกิดการจับจ่ายใช้สอย เพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้าชุมชนให้กับเกษตรกรและผู้ผลิตในท้องถิ่น และเป็นการลดความเสี่ยงต่อการติดเชื้อ โควิด –19 ทั้งนี้โครงการดังกล่าว เริ่มตั้งแต่ 31 กรกฎาคม ถึง 29 สิงหาคม 2564 โดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครปฐม ได้มีการประชาสัมพันธ์โครงการฯ ผ่านทางช่องทางต่าง ๆ เพื่อประชาชนได้รับทราบโดยทั่วถึงกัน โดยมีการปฏิบัติตามมาตรการสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด

Related posts