จังหวัดนครปฐม เร่งฉีดวัคซีนไฟเซอร์ให้กับกลุ่มผู้สูงอายุ และกลุ่มสี่ยง 7 โรคเรื้อรัง สตรีมีครรภ์ และกลุ่มเด็กอายุ 12-18 ปี

จังหวัดนครปฐม เร่งฉีดวัคซีนไฟเซอร์ให้กับกลุ่มผู้สูงอายุ และกลุ่มสี่ยง 7 โรคเรื้อรังสตรีมีครรภ์ และกลุ่มเด็กอายุ12-18 ปี ที่มีโรคเรื้อรัง 7 โรค ขณะเดียวกันได้เปิดโอกาสให้ประชาชนทั่วไปที่มีบัตรประชาชนอยู่ในเขตตำบลที่กำหนดสามารถวอคอินเข้ามารับการฉีดวัคซีนซิโนแวคได้เช่นกัน

วันที่ 24 สิงหาคม 2564 บรรยากาศการฉีดวัคซีนของจังหวัดนครปฐม ที่โรงเรียนวัดทัพหลวง อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม ประชาชนกลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มสี่ยง 7 โรคเรื้อรัง สตรีมีครรภ์ และกลุ่มเด็กอายุ12-18 ปี ที่มีโรคเรื้อรัง 7 โรค เดินทางมารับการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ ซึ่งโรงพยาบาลนครปฐม ได้มีประกาศให้กลุ่มเป้าหมายที่มีคุณสมบัติตามที่กำหนด เฉพาะผู้ที่มีบัตรประชาชนในเขตตำบลทัพหลวง บ้านม่วงตารส หนองงูเหลือม ลำพยา และตำบลหนองปากโลงเท่านั้น สามารถเดินทางมารับบริการฉีดวัคซีนได้ โดยมีนายรัฐศาสตร์ ชิดชู รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม พร้อมด้วย สาธารณสุขจังหวัดนครปฐม เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ตรวจเยี่ยมความเรียบร้อยเนื่องจากมีประชาชนเดินทางมารับบริการเป็นจำนวนมาก

ขณะเดียวกันโรงพยาบาลนครปฐมได้เปิดโอกาสให้ประชาชนทั่วไปที่มีบัตรประชาชนอยู่ในเขตตำบลที่กำหนด สามารถเดินทางมารับการฉีดวัคซีนซิโนแวคเข็ม 1 ได้เช่นกันเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ยังคงพบผู้ติดเชื้อรายใหม่ต่อเนื่อง โรงพยาบาลนครปฐมจึงต้องเร่งให้บริการฉีดวัคซีนเชิงรุกแก่ประชาชนที่อาศัยอยู่ในเขตอำเภอเมืองนครปฐม โดยกำหนดตามพื้นที่ตำบลต่างๆ ตามแนวทางของกระทรวงสาธารณสุข

นอกจากนี้ในพื้นที่อำเภอต่างๆ ของจังหวัดนครปฐม ได้เปิดโอกาสให้กับกลุ่มเป้าหมายกรณีเร่งด่วน 608 สามารถวอคอินไปรับการฉีดวัคซีนได้เช่นกัน ทั้งนี้เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน รวมถึงลดอัตราการป่วยหนักและเสียชีวิต สำหรับสถานการณ์การฉีดวัคซีนโควิด-19 วันที่ 22 สิงหาคม ฉีดวัคซีนสะสม 441,323 โดสคิดเป็นผู้ได้รับวัคซีนสะสม 32.14 % ของประชากรทั้งหมด (รวมปชก.แฝง 1,125,349 คน)

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครปฐม ภาพ/ข่าว

Related posts