นครปฐม ประชุมขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน เร่งช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบโควิด-19

นครปฐม ประชุมขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน เร่งช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบโควิด-19

วันนี้ (8 ก.ย.63) ที่ห้องประชุมพิมานปฐม ศาลากลางจังหวัดนครปฐม นายขจรเกียรติ รักพานิชมณี รอ…

Read More