ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เข้าร่วมการประชุมร่วมกับคณะกรรมธิการการสาธารณสุข วุฒิสภา

วันที่ 17 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13.30 น. นายกิตติพงษ์  เกิดฤทธิ์ ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขท้อง…

Read More

ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขท้องถิ่น ร่วมแสดงความยินดีและให้การต้อนรับปลัดกระทรวงมหาดไทย

วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ณ อาคารศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย นายประยูร รัตนเสนีย์อธิบดีกรมส่งเสริม…

Read More