ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรีตรวจเยี่ยมพบปะเยาวชนศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนสิรินธร ในโอกาสพบกันครั้งแรกของปีใหม่ 2562

วันที่ 7 มกราคม 2562 ที่ ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนสิรินธร อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม ม.ล.ปนัดด…

Read More