สคร. 5 ราชบุรี ห่วงใยสังคมสูงวัย แนะการป้องกันอุบัติเหตุหกล้มในห้องน้ำ

สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 จังหวัดราชบุรี กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุขแนะนำวิธีการป้อง…

Read More

นครปฐม พิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคกลางและมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ประจำปีการศึกษา 2560-2562 ณ หอประชุมสิริวรปัญญา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม จ.นครปฐม วันที่ 9 กันยายน 2565

วันนี้ (9 ก.ย. 65) เวลา 10.00 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่…

Read More

นักศึกษา​ สวปอ.มส.SML​3 จัดกิจกรรม​เพื่อสังคม ณ โรงพยาบาล​ฐานทัพเรือสงขลา ทัพเรือภาคที่ 2

คณะนักศึกษาหลักสูตร​การบริหารความมั่นคงสำหรับผู้บริหารระดับสูง(สวปอ.มส.SML) รุ่นที่ 3 นำโด…

Read More