นครปฐม มอบถุงยังชีพเครื่องอุปโภคบริโภค แก่เทศบาลตำบลดอนยายหอม

วันที่ 21 กันยายน .. 2564  นางวราภรณ์ เจริญศิริโชติ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครปฐม พร้อมด้วย รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัด พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด พัฒนาการจังหวัด วัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม มอบถุงยังชีพเครื่องอุปโภคบริโภค จำนวน 70 ชุด ให้กับนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลดอนยายหอม บริเวณหน้าสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดนครปฐม ศาลากลางจังหวัดนครปฐม เพื่อนำไปแจกจ่ายให้ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และประชาชนกลุ่มเปราะบางในพื้นที่

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครปฐม ภาพ/ข่าว

Related posts