นครปฐม เปิดโครงการ “รวมพลัง อช.แก้จน พัฒนาคน สร้างชุมชนพอเพียง”

วันศุกร์ที่ 28 มกราคม 2565 เวลา 10.00 . วัดไทร ตำบลท่ากระชับ อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผวจ.นฐ. มอบหมายให้นายสมเกียรติ พูลสุขเสริม รอง ผวจ.นฐ. เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการรวมพลัง อช.แก้จนพัฒนาคน สร้างชุมชนพอเพียง

เนื่องจากมติครม.เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2512 เห็นชอบให้กระทรวงมหาดไทยดำเนินงานตามโครงการพัฒนาผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน ส่งผลให้ทุกวันที่ 28 มกราคม ของทุกปีเป็นวันครบรอบการดำเนินงานโครงการพัฒนาผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน จึงได้จัดกิจกรรมเนื่องในวาระครบรอบ 53 ปี ภายใต้แนวคิดรวมพลัง อช.แก้จน พัฒนาคนสร้างชุมชนพอเพียงโดยในงานมีพิธีมอบประกาศเกียรติคุณอาสาพัฒนาชุมชนดีเด่นประจำปี 2564 จำนวน 14 ราย บูทกิจกรรมการแสดงผลผลิตทางการเกษตรและการแปรรูปผลิตภัณฑ์ จำนวน 7 บูท และมีการบำเพ็ญประโยชน์โดยการร่วมกันปลูกผักสวนครัว ได้แก่ ผักบุ้ง กวางตุ้ง และแมงลัก

Related posts