จังหวัดนครปฐม เปิดศูนย์แยกกักตัวในชุมชนตำบลหนองดินแดง (Community Isolation) เพื่อป้องกันควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ

วันที่ 3 มีนาคม 2565 ที่วิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐมนายรัฐศาสตร์ ชิดชู รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม พร้อมด้วย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองดินแดง ประชาสัมพันธ์จังหวัด เจ้าหน้าที่จากส่วนที่เกี่ยวข้อง ร่วมเปิดศูนย์แยกกักตัวในชุมชนตำบลหนองดินแดง (Community Isolation) เพื่อเพิ่มศักยภาพการดูแลและรักษาผู้ติดเชื้อโควิค 19 รวมทั้งเป็นการป้องกันและควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค covid-19 ที่ขยายวงกว้างและมีผู้ติดเชื้อจำนวนมากปัจจุบัน ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหนองดินแดง มีผู้ป่วยสะสมจำนวน245 ราย กำลังรักษาตัวอยู่ 47 ราย  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองดินแดง จึงได้จัดตั้งศูนย์แยกกับตัวในชุมชนหรือ CI โดยใช้อาคารศูนย์ความเป็นเลิศทางด้านเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ ของวิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม เป็นศูนย์ดูแลผู้ป่วย covid-19 เพื่อรองรับผู้ติดเชื้อในพื้นที่ที่มีอาการไม่รุนแรง คือกลุ่มผู้ป่วยสีเขียว

ทั้งนี้ได้จัดเตรียมการรองรับผู้ป่วยไว้จำนวน 32 เตียง ภายในมีกล้องวงจรปิดดูแลตลอด 24 ชั่วโมง มี WiFi เป็นช่องทางการสื่อสารกับผู้ป่วยช่วยให้เห็นหน้าคนไข้สามารถสังเกตอาการและพูดคุยผ่านกล้องได้ ซึ่งมีเจ้าหน้าที่สาธารณสุขจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลหนองดินแดง เจ้าหน้าที่จากองค์การบริหารส่วนตำบลหนองดินแดง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน และอสม.จัดเวรมาดูแลผู้ป่วยซึ่งจะพร้อมเปิดดูแลผู้ป่วยในวันที่ 3 มีนาคม นี้

         สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครปฐมภาพ/ข่าว

Related posts