นครปฐม จัดกิจกรรม รวมพลังสตรี สร้างพลังชุมชน ปฐมนคร เนื่องในวันสตรีสากล 2565

วันที่ 18 มีนาคม 2565 ที่ห้องประชุมปิ่นเกลียว อาคารศูนย์ภาษาฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม พร้อมด้วย นางวราภรณ์ เจริญศิริโชติ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครปฐม คณะกรรมการพัฒนาสตรีและคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี อาสาสมัครผู้ประสานงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ผู้นำสตรี และสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ในพื้นที่จังหวัดนครปฐม ทั้ง 7 อำเภอ ร่วมกิจกิจกรรมรวมพลังสตรี สร้างพลังชุมชน ปฐมนคร เนื่องในวันสตรีสากล ประจำปี 2565

ซึ่งองค์กรสตรีจังหวัดนครปฐม ร่วมกับสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ได้จัดกิจกรรมดังกล่าวขึ้น เพื่อให้คณะกรรมการพัฒนาสตรีในทุกระดับ ได้พัฒนาบุคลิกภาพให้เกิดความเชื่อมั่นน่าเชื่อถือ ไว้วางใจของทุกภาคส่วนเมื่อปฏิบัติงานร่วมกัน รวมถึงยกย่องเชิดชูเกียรติสตรีที่ทำคุณประโยชน์ให้กับชุมชน สังคม ตลอดจนพัฒนาศักยภาพสตรีให้เข้มแข็ง เป็นพลังในการขับเคลื่อนชุมชน

โอกาสนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม ได้มอบใบประกาศสตรีดีเด่นการพัฒนาชุมชน 1 รางวัล และมอบโล่เชิดชูเกียรติกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่น จำนวน 9 รางวัล ตลอดจนเยี่ยมชมนิทรรศการในดวงใจ และบูธกิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนฟเพิ่มช่องทางการตลาดผลิตภัณฑ์จากกลุ่มอาชีพสตรีอีกด้วย

************************

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครปฐม ข่าว

Related posts