AIS 5G ผนึก มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดตัว AIS PLAYGROUND @MU คอมมูนิตี้สำหรับคนรุ่นใหม่ ศูนย์รวมพลังสร้างสรรค์ ด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม

AIS 5G ผนึก มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดตัว AIS PLAYGROUND @MU คอมมูนิตี้สำหรับคนรุ่นใหม่ ศูนย์รวมพลังสร้างสรรค์ ด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม

วันที่ 16 สิงหาคม 2565 เอไอเอส ตอกย้ำผู้นำด้านนวัตกรรมและบริการดิจิทัล ที่มุ่งมั่นพัฒนาโครงข่ายอัจฉริยะ AIS 5G ให้คนไทยเข้าถึงการใช้งานและสัมผัสกับประสบการณ์สุดพิเศษ รวมถึงยังเป็นการสร้างประโยชน์ให้ เกิดขึ้นกับภาคส่วนต่างๆ ด้วยโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีที่แข็งแรง ล่าสุด ร่วมมือกับมหาวิทยามหิดล ศาลายา เปิด AIS PLAYGROUND @MU คอมมูนิตี้แห่งใหม่ที่จะมาเป็นศูนย์รวมความคิดสร้างสรรค์ สำหรับ นักศึกษา อาจารย์ บุคลากรของมหาวิทยาลัย และเหล่า Start up สำหรับใช้เป็นแหล่งบ่มเพาะไอเดีย คิดค้นผลงานวิจัยและนวัตกรรม ด้วยแนวคิด แนวคิด LEARNING / CO-WORKING / WORKSHOPS AND CONNECTION อันจะนำไปสู่การสร้างคุณประโยชน์ทั้งในระดับท้องถิ่นและระดับประเทศ ตลอดจนเป็นแหล่งบ่มเพาะนวัตกรในอนาคต

นายประวิตร จิตรปัญญา หัวหน้างานปฏิบัติการภูมิภาค-ภาคกลาง บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) หรือ เอไอเอส กล่าวว่า “ต้องขอขอบคุณมหาวิทยาลัยมหิดล ที่ให้โอกาสเอไอเอสได้เข้ามามีส่วนร่วมในการส่งเสริมการเรียนรู้ด้านนวัตกรรม เทคโนโลยีดิจิทัล ให้กับนักศึกษา คณาจารย์ และบุคลากรของมหาวิทยาลัย ผ่านการพัฒนาพื้นที่ให้ออกมาเป็นคอมมูนิตี้ของคนรุ่นใหม่ AIS PLAYGROUND @MU พื้นที่ ศูนย์รวมพลังสร้างสรรค์ ด้านเทคโนโลยี และนวัตกรรม ที่ผสมผสานแนวคิด LEARNING / COWORKING / WORKSHOPS AND CONNECTION เพื่อแบ่งปันแรงบันดาลใจ ต่อยอดไอเดีย เพิ่มขีดความสามารถในการสร้างสรรค์ผลงาน เปิดโอกาสให้นักศึกษา อาจารย์ และบุคลากรในมหาวิทยาลัยที่สนใจเกี่ยวกับเทคโนโลยีได้เข้ามาใช้พื้นที่ พร้อมแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ทางวิชาการและเทคโนโลยีใหม่ๆ ได้ตลอดเวลา”

ด้านของ รองศาสตราจารย์ นายแพทย์สรายุทธ สุภาพรรณชาติ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหารสินทรัพย์ มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวว่า “มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา ได้ดำเนินโครงการพัฒนา นวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลมาอย่างต่อเนื่อง ทั้งการสนับสนุนองค์ความรู้พื้นฐานด้านเทคโนโลยี และสนับสนุนให้นักศึกษาได้ทดลอง และคิดค้นสิ่งประดิษฐ์ใหม่ๆ ที่จะขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยมหิดลสู่มหาวิทยาลัยระดับโลกด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม การได้ร่วมมือกับเอไอเอส สร้างศูนย์ AIS Playground ซึ่งตั้งอยู่บริเวณ ศูนย์ประชุมและอาคารจอดรถมหิดลสิทธาคาร เพื่อใช้เป็นพื้นที่สร้างสรรค์นวัตกรรม และแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ทางวิชาการและเทคโนโลยีใหม่ๆ นับได้ว่าเป็นการเชื่อมโยงมหาวิทยาลัยกับภาคเอกชนเพื่อสร้างโอกาสสำหรับอนาคต สนับสนุนการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยที่มุ่งสู่การถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยี มุ่งสู่การเป็นมหาวิทยาลัยดิจิทัลอย่างแท้จริง”

สำหรับ AIS Playground @ MU ตั้งอยู่ในศูนย์ประชุมและอาคารจอดรถ มหิดลสิทธาคาร เปิดให้นักศึกษาและประชาชนทั่วไปเข้าใช้บริการฟรี เปิดวันจันทร์ – เสาร์ ตั้งแต่เวลา 08:00 – 18:00 น. นอกเหนือจากการเป็นพื้นที่สร้างสรรค์แล้ว ภายใน AIS PLAYGROUND ยังมีโครงข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง ทั้ง 5G และ AIS Super WiFi ให้บริการ เพื่อเกิดประโยชน์สูงสุดต่อการเรียนรู้และสร้างสรรค์นวัตกรรม และมีน้อง ๆ Young Playground Ambassador (YPA) ตัวแทนของนักศึกษาในมหาวิทยาลัยที่จะทำหน้าที่ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการใช้งานสำหรับผู้เข้ามาใช้บริการ รวมถึงยังเป็นผู้สร้างสรรค์กิจกรรมต่าง ๆ ที่สอดคล้องกับแนวทางและการเรียนการสอนของนักศึกษาอีกด้วย
โดยเอไอเอสพร้อมสนับสนุนการจัดกิจกรรมด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมให้กับนักศึกษา คณาจารย์ และบุคลากรทุกสาชาอาชีพ อาทิ 5G, Robot, AR, 3D Printer ฯลฯ ที่จะสลับหมุนเวียนมาให้ผู้ที่สนใจได้สัมผัสประสบการณ์จริง เพื่อให้เกิดการสั่งสมองค์ความรู้ และบ่มเพาะนวัตกรรมสร้างสรรค์ใหม่ๆ ให้เกิดขึ้น ตามเป้าหมายและความตั้งใจของ AIS PLAYGROUND

เกี่ยวกับ AIS
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) หรือ AIS ผู้นำด้าน Digital Life Service Provider อันดับ 1 ที่มีคลื่นความถี่ในการให้บริการมากที่สุดรวม 1420 MHz และมีจำนวนผู้ใช้งานมากที่สุดกว่า 45.5 ล้านเลขหมาย (ณ มิถุนายน 2565) พร้อมขับเคลื่อนประเทศไทยด้วยเทคโนโลยี 5G ที่ครบ 77 จังหวัดแล้วเป็นรายแรกผ่าน 3 สายธุรกิจ ได้แก่ โทรศัพท์เคลื่อนที่, อินเทอร์เน็ตบ้านความเร็วสูงภายใต้แบรนด์ AIS Fibre และบริการดิจิทัล 5 ด้าน ได้แก่ วิดีโอ คลาวด์ ดิจิทัลเพย์เมนท์ อินเทอร์เน็ตในทุกสิ่ง (IoT) และบริการร่วมกับพาร์ทเนอร์ตลอดจนขยายสู่กลุ่มธุรกิจใหม่ อาทิ AIS eSports, AIS Insurance Service ทั้งหมดนี้เพื่อสนับสนุนความแข็งแกร่งด้านโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลของประเทศขยายขีดความสามารถของภาคอุตสาหกรรม และยกระดับ คุณภาพชีวิตของคนไทยไปพร้อมกัน พบกับเราได้ที่ www.ais.th

Related posts