สำนักงานยุวกาชาดและอาสาสามัครกาชาด สภากาชาดไทย ขอเชิญ บุคคลและหน่วยงานที่ให้การสนับสนุนการดำเนินงานของกิจการยุวกาชาด สภากาชาดไทย ส่งผลงานเข้ารับการพิจารณารางวัล “อาสายุวกาชาดดีเด่น โล่พระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2566”

สำนักงานยุวกาชาดและอาสาสามัครกาชาด สภากาชาดไทย ขอเชิญบุคคลและหน่วยงานที่ให้การสนับสนุนการดำเนินงานของกิจการยุวกาชาดสภากาชาดไทย ส่งผลงานเข้ารับการพิจารณารางวัลอาสายุวกาชาดดีเด่นโล่พระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2566″เพื่อเป็นการแสดงความยกย่อง เชิดชูเกียรติ และสร้างขวัญกำลังใจ สนใจสอบถามรายละเอียด เพิ่มเติมได้ที่

Facebook : อาสายุวกาชาด สภากาชาดไทย หรือ โทรศัพท์ 08 6002 5545

หมดเขตรับผลงาน 15 พฤศจิกายน 2565

Related posts