สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ จัดพิธีบำเพ็ญกุศลและเวียนเทียนเนื่องในวันมาฆบูชา ประจำปี 2566 ณ พุทธมณฑล โดยมีพุทธศาสนิกชนชาวจังหวัดนครปฐมและกรุงเทพมหานคร ร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก

วันที่ 6 มีนาคม 2566 ที่บริเวณลานหน้าพระศรีศากยะทศพลญาณ ประธานพุทธมณฑลสุทรรศน์ อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม นายอินทพร จั่นเอี่ยม รองผู้อำนวยการรักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เป็นประธานพิธีบำเพ็ญกุศลและเวียนเทียนเนื่องในวันมาฆบูชา ประจำปี 2566 โดยมีนายชยชัย แสงอินทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการทหาร ตำรวจ ตลอดจนเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานต่างๆ พุทธศาสนิกชนชาวจังหวัดนครปฐมและกรุงเทพมหานคร ร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก

วันมาฆบูชานับเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา ตรงกับวันเพ็ญ ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 3 ถือเป็นวันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงโอวาทปาติโมกข์หลักคำสอนทำความดี ละเว้นความชั่ว ทำจิตใจให้บริสุทธิ์ท่ามกลางพระอรหันต์สาวก 1,250 รูป ที่มาประชุมพร้อมกันโดยมิได้นัดหมาย

สำหรับการจัดกิจกรรมเนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชา ประจำปี 2566 มหาเถรสมาคมร่วมกับสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ จัดกิจกรรมสัปดาห์ส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา ได้แก่ พิธีเจริญพระพุทธมนต์ ถวายพระพรชัยมงคล แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา พิธีทำบุญตักบาตร เวียนเทียน การแสดงพระธรรมเทศนา และบรรยายธรรม บริเวณลานหน้าพระศรีศากยะทศพลญาณ ประธานพุทธมณฑลสุทรรศน์ อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม

*****************************************************

                        สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครปฐมภาพ/ข่าว

Related posts