มทร.รัตนโกสินทร์ ประชุมหารือทางด้านวิชาการ ระหว่าง มทร.รัตนโกสินทร์ กับ Chongqing Technology and Business University

วันจันทร์ที่ 15 พฤษภาคม 2566 มทร.รัตนโกสินทร์ นำโดย รศ.ดร.อุดมวิทย์  ไชยสกุลเกียรติ อธิการบดี เข้าร่วมการประชุมหารือทางด้านวิชาการ ระหว่างผู้บริหารคณาจารย์ มทร.รัตนโกสินทร์ และผู้บริหาร คณาจารย์ Chongqing Technology and Business University โดยมี ศาสตราจารย์ เวินเทา อธิการบดี CTBU กล่าวต้อนรับพร้อมทั้งแนะนำ CTBU   Chongqing Technology and Business University เมืองฉงชิ่ง ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ทั้งนี้การประชุมพัฒนาความร่วมมือของทั้ง 2 มหาวิทยาลัย ได้แก่ ความก้าวหน้าการก่อตั้งศูนย์การเรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรม, ความก้าวหน้าหลักสูตรบริหารธุรกิจ (หลักสูตรภาษาจีน) 2+2 , แนะนำหลักสูตรที่เปิดโอกาสให้นักศึกษาต่างชาติเข้ามาศึกษาในระดับปริญญาโท และหลักสูตรการอบรมต่างๆ และความร่วมมือที่เป็นไปได้อื่นๆ ในอนาคตระหว่าง 2 มหาวิทยาลัย

#ราชมงคลรัตนโกสินทร์

#RMUTR

Related posts