นครปฐม จัดอบรมหลักสูตรอาสาสมัครนำเที่ยวพระราชวังสนามจันทร์

วันที่ 16 กรกฎาคม 2561 ที่โรงแรมเวล อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม นายสุพจน์ ยศสิงห์คำ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานเปิดอบรมพัฒนาบุคลากรด้านงานบริการในแหล่งท่องเที่ยว หลักสูตรอาสาสมัครนำเที่ยวพระพราชวังสนามจันทร์ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการบริหารจัดการด้านการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม ตลอดจนพัฒนาส่งเสริมการท่องเที่ยว และพัฒนาวิชาชีพแก่นักเรียน นักศึกษา บุคลากรด้านการท่องเที่ยว รวมถึงสร้างเครือข่ายด้านการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมให้มีความรู้ความสามารถและเพียงพอในการบริการรองรับนักท่องเที่ยว

โดยนางฐิติรัตน์ เค้าภูไทย วัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม กล่าวว่า สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ได้พระราชทานโฉนดที่ดินพระราชวังสนามจันทร์ มีพื้นที่ 148 ไร่ ให้แก่กระทรวงการคลัง เพื่อใช้ประโยชน์ในราชการของกระทรวงมหาดไทย และพิพิธภัณฑ์ของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561 และจังหวัดนครปฐมได้มอบหมายเทศบาลนครนครปฐม ดูแลเรื่องการรักษาความปลอดภัย ความสะอาด และสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ โดยเปิดโอกาสให้ประชาชนออกกำลังกายเมื่อวันที่ 1 เมษายน 2561 ที่ผ่านมา และมอบหมายให้สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม จัดอบรมพัฒนาบุคลากรด้านงานบริการแหล่งท่องเที่ยว หลักสูตรอาสาสมัครนำเที่ยวพระราชวังสนามจันทร์ ระหว่างวันที่ 16-22 กรกฎาคม 2561 รวม 7 วัน สำหรับการอบรมในครั้งนี้ มีจิตอาสาเข้าอบรมเพื่อนำชมพระราชวังสนามจันทร์ 100 คน

Related posts