จังหวัดนครปฐม เปิดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 48 “นครปฐมเกมส์” รอบคัดเลือกตัวแทนนักกีฬา ระดับภาค 2 เพื่อคัดเลือกนักกีฬาตัวแทนจังหวัดเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ “กาญจนบุรีเกมส์” ในช่วงเดือนสิงหาคมนี้

วันที่ 20 มิถุนายน 2566 ที่หอประชุมบัวสวรรค์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 48 “นครปฐมเกมส์รอบคัดเลือกตัวแทนนักกีฬา ระดับภาค 2 ซึ่งจังหวัดนครปฐม ได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพในการจัดการแข่งขันฯ โดยร่วมกับการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดนครปฐม หน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน กำหนดจัดขึ้น ระหว่างวันที่ 20 – 30 มิถุนายน2566 มีจังหวัดที่เข้าร่วมการแข่งขัน จำนวน 14 จังหวัด ประกอบด้วย จังหวัดกาญจนบุรีชัยนาท ประจวบคีรีขันธ์ นครสวรรค์ เพชรบุรี พระนครศรีอยุธยา ราชบุรี ลพบุรี สิงห์บุรีสุพรรณบุรี สระบุรี อ่างทอง อุทัยธานี และจังหวัดนครปฐม เพื่อคัดเลือกนักกีฬาตัวแทนจังหวัดเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 48 “กาญจนบุรีเกมส์ระหว่างวันที่ 14-29 สิงหาคม 2566 จังหวัดกาญจนบุรี

สำหรับพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาในครั้งนี้ มีขบวนพาเหรด ขบวนเกียรติยศ และขบวนนักกีฬา โดยผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม ตีกลองไทโกะ เป็นสัญญาณเปิดการแข่งขันพร้อมพิธีเชิญธงการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ พร้อมธงจังหวัดนครปฐม อีกทั้งการกล่าวคำปฏิญาณตนของนักกีฬาอาวุโส กรรมการผู้ตัดสิน และพิธีจุดไฟคบเพลิง โดยนายเพิ่มพล ธีรพัฒน์พาณิชย์ นักกีฬาเจ็ตสกีแชมป์โลก ชาวจังหวัดนครปฐม ต่อด้วยการแสดงชุดปฐมนาฏกรรมจากวิทยาลัยนาฏศิลป สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม

ทั้งนี้ การแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 48 “นครปฐมเกมส์รอบคัดเลือกตัวแทนนักกีฬาระดับภาค 2 มีนักกีฬาและเจ้าหน้าที่เข้าร่วมการแข่งขันทั้งสิ้น 5,974 คน ดำเนินการจัดการแข่งขัน จำนวน 39 ชนิดกีฬา ในสนามกีฬาที่ได้มาตรฐานสากล ใน 5 อำเภอได้แก่ อำเภอเมือง กำแพงแสน สามพราน พุทธมณฑล อำเภอนครชัยศรี และจังหวัดเจ้าภาพร่วมอีก 7 จังหวัด และจะทำการแข่งขันไปจนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2566

******************************************

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครปฐมภาพ/ข่าว

Related posts