มทร.รัตนโกสินทร์ จัดพิธีปิดการอบรมโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ “งานฐานทรัพยากรท้องถิ่น” หลักสูตรที่ 2

วันศุกร์ที่ 12 เมษายน 2567 มทร.รัตนโกสินทร์ จัดพิธีปิดการอบรมโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ “งานฐานทรัพยากรท้องถิ่น” หลักสูตรที่ 2 การฝึกอบรมปฏิบัติการงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น (6 งาน) ประจำปีงบประมาณ 2567 จัดขึ้นโดยศูนย์ประสานงาน อพ.สธ. มทร.รัตนโกสินทร์ ซึ่งได้รับเกียรติจาก นางสาววรนุช สวยค้าข้าว รองผู้อำนวยการสำนักสิ่งแวดล้อม เป็นประธานกล่าวปิดการอบรม ทั้งนี้ รศ.ดร.อาคีรา ราชเวียง รองอธิการบดี ได้มอบเกียรติบัตรให้แก่ผู้เข้าร่วมการอบรมในครั้งนี้ด้วย ณ มทร.รัตนโกสินทร์ ศาลายา

#RMUTR

#ราชมงคลรัตนโกสินทร์

Related posts