ประธานกรรมการการเลือกตั้ง ตรวจเยี่ยมและสังเกตการณ์การเลือกสมาชิกวุฒิสภาระดับจังหวัด ณ จังหวัดนครปฐม

วันที่ 16 มิถุนายน 2567 เวลา 09.40 น. นายอิทธิพร บุญประคอง ประธานกรรมการการเลือกตั้ง ตรวจเยี่ยมและสังเกตการณ์การเลือกสมาชิกวุฒิสภาระดับจังหวัด ณ อาคารสิริวรปัญญา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมอำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม โดยมี นายอรรถวุฒิ พึ่งเนียม รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม พร้อมด้วย ด.ร.วิรัตน์ ปิ่นแก้วอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ผู้ตรวจการเลือกตั้งประจำจังหวัด นายสมยศ  บุญทาน ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดนครปฐม พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนงานราชการและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมสังเกตการณ์และให้การต้อนรับ ซึ่งบรรยากาศโดยรวมการดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ตามแนวทางปฏิบัติที่ทางสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง แจ้งซักซ้อมทำความเข้าใจเกี่ยวกับกฎเกณฑ์กติกาที่ต้องปฏิบัติให้กับคณะกรรมการประจำสถานที่เลือกสมาชิกวุฒิสภา (กปล.)และผู้สมัครอย่างเคร่งครัด

          นายอิทธิพร บุญประคอง ประธานกรรมการการเลือกตั้ง กล่าวว่า จังหวัดนครปฐมมีผู้สมัครที่ผ่านจากระดับอำเภอจำนวน 210 คน ทุกคนได้มารายงานตัวตามเวลา นอกจากนี้จังหวัดนครปฐมมีคำร้องในระดับอำเภอ จำนวน 1 เรื่อง

         สำหรับการเลือกตั้ง ส.ว. ระดับจังหวัดไปสู่ระดับประเทศนั้น เป็นไปตามทำนองเดียวระดับอำเภอระดับ และจังหวัด จะมีความห่างของระยะวันแตกต่างกัน แต่ของระดับประเทศจะมีระยะเวลาตามกฏหมาย 10 วัน

        ประธานกรรมการการเลือกตั้ง กล่าวเพิ่มเติมว่า การเลือกตั้งในครั้งนี้แม้ว่า ประชาชนจะไม่ได้เป็นผู้เลือก เพราะกฎหมายระบุให้ผู้เลือกสมัครมาแล้วเลือกกันเอง แต่ประชาชนที่สนใจทั้งวันนี้และในวันเลือกระดับประเทศ ก็สามารถติดตามการเลือกได้ ด้วยการไปที่สถานที่เลือกที่ระดับประเทศโดยจะจัดขึ้น ในวันอาทิตย์ที่ 26 มิ.ย. 2567 ที่อิมแพ็คอารีน่า เมืองทองธานี หากท่านใดสนใจไปเรามีการจัดสถานที่ให้ได้เยี่ยมชม สังเกตุการณ์อย่างสะดวก จะมีกล้องวงจรปิดให้ชมสามารถให้เห็นการลงคะแนนได้อย่างชัดเจน สำหรับท่านที่ไม่มีเวลาไปสามารถตรวจสอบข้อมูลผู้สมัครที่มีอยู่ได้ที่เว็บไซต์ กกต. และแอพพลิเคชั่น Smart Vote ซึ่งง่ายต่อการตรวจสอบเป็นอย่างมาก

          ท้ายนี้ กกต. ได้ย้ำถึงกระบวนการเลือกตั้งส.ว. ครั้งใหม่ของประเทศ ว่า ขอให้ประชาชนมั่นใจว่า กกต.ทำตามกฏหมายชัดเจน รวมถึงระเบียบที่ออกมาโดยอาศัยตามกฎหมาย มีการปฏิบัติตามอย่างครบถ้วนถูกต้อง แม่นยำ โดยการเลือกตั้งระดับประเทศในครั้งนี้ จะทำให้ดีที่สุด แม่นยำที่สุดแล้วก็จะทำงานชิ้นนี้ด้วยจิตใจบริการ คือผู้สมัครเราต้องช่วยเหลือสนับสนุนให้บริการทุกทุกประการเท่าที่ทำได้ เพราะท้ายที่สุดแล้วผู้สมัครที่รับการเลือกก็จะเป็นตัวแทนของปวงชนชาวไทยทั้งประเทศ ที่จะปฎิบัติหน้าที่เป็นสมาชิกวุฒิสภาต่อไป

……………….

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครปฐม ภาพ/ข่าว

Related posts