นครปฐม ขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมพิธี“สวดมนต์พุทธวิถี เสริมบารมี เริ่มสิ่งดีรับปีใหม่”เริ่ม 30 ธ.ค.นี้ ถึง 1 ม.ค.63

สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ จัดงานสวดมนต์ข้ามปี 2563 “สวดมนต์พุทธวิถี เสริมบารมี เริ่มสิ่งดีรับปีใหม่” สมเด็จพระมหารัชมงคลมุนี เป็นองค์ประธาน พระเถราจารย์จากทั่วประเทศนับร้อยรูปเข้าร่วมพิธี และมอบวัตถุมงคล ณ ลานหน้า “พระศรีศากยะทศพลญาณ ประธานพุทธมณฑลสุทรรศน์” พระประธานพุทธมณฑล อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม

ทางด้านนายณรงค์ ทรงอารมณ์ รองผู้อำนวยการ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ กล่าวว่า ตามที่มหาเถรสมาคม มีมติให้สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ(พศ.) จัดโครงการสวดมนต์ เพื่อความเป็นสิริมงคล เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2563 เพื่อเฉลิมฉลองเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่. เพิ่มความเป็นสิริมงคลแก่ประชาชน ทุกครอบครัว และประเทศชาติ ซึ่งมีกำหนดให้ใช้สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ หน้าลานพระพุทธมณฑล อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม เป็นศูนย์กลางในการจัดกิจกรรม กำหนดการจัดงานสวดมนต์ข้ามปี 2563 “สวดมนต์พุทธวิถี เสริมบารมี เริ่มสิ่งดีรับปีใหม่” ระหว่างวันที่ 30 ธันวาคม 2562 ถึงวันที่ 1 มกราคม 2563 ณ ลานรอบองค์พระประธานพุทธมณฑล มีรายละเอียดกำหนดการจัดงาน ดังนี้วันจันทร์ที่ 30 ธันวาคม 2562 เวลา 17.19 น. พิธีสวดมนต์พุทธวิถี เสริมบารมี เริ่มสิ่งดีรับปีใหม่” โดยมี สมเด็จพระมหารัชมงคลมุนี (ธงชัย ธมฺมธโช) กรรมการมหาเถรสมาคม(มส.) เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และมี พระครูปลัดสิทธิวัฒน์ (หลวงพี่น้ำฝน กิตฺติจิตฺโต) เจ้าอาวาสวัดไผ่ล้อม อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม เป็นผู้ประกอบพิธีพร้อมด้วยพระเถราจารย์ผู้ทรงธรรมจากทุกจังหวัดทั่วประเทศนับร้อยรูป เข้าร่วมพิธีและมอบวัตถุมงคล

ในส่วนวันอังคารที่ 31 ธันวาคม 2562 ตั้งแต่เวลา18.00 น. เป็นต้นไป จะเป็นพิธีสวดมนต์ข้ามปี 2563 “เสริมบารมี เริ่มสิ่งดีรับปีใหม่” ซึ่งมี นายเทวัญ ลิปตพัลลภ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธี“สวดมนต์พุทธวิถี เสริมบารมี เริ่มสิ่งดีรับปีใหม่”
และวันพุธที่ 1 มกราคม 2563 เป็นวันขึ้นปีใหม่ ในเวลา 07.00 น. จะพิธีตักบาตรพระสงฆ์ เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ พ.ศ. 2563 ณ ลานหน้า “พระศรีศากยะทศพลญาณ ประธานพุทธมณฑลสุทรรศน์” พระประธานพุทธมณฑล อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม

Related posts