สำนักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย ได้จัดทำมิวสิกวิดีโอเพลง “อาสาส่งใจ” และแคมเปญส่งกำลังใจจากบุคลากรสำนักงานยุวกาชาด ชมรมอาสายุวกาชาด เพื่อส่งไปยังทีมบุคลากรทางการแพทย์ ที่เป็นด่านหน้า ต่อสู้กับวิกฤต โควิด-19

วีดีโอ

สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา หรือ “โควิด-19” ในประเทศไทย ทำให้หลายภาคส่วนต้องออกมารณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนตระหนักรู้การใช้ชีวิตให้ห่างไกลการติดเชื้อไวรัสโควิด-19 เช่น กินร้อน ช้อนตัวเอง ใส่หน้ากากผ้า หรือ หน้ากากอนามัย ล้างมือบ่อยๆ และเว้นระยะห่างระหว่างกัน จนมาถึงตอนนี้รัฐบาลประกาศ พรก.ฉุกเฉิน เพื่อให้ยอดผู้ติดเชื้อลดลง และขอความร่วมมือประชาชนทุกคน อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ กันแล้ว
ล่าสุด สำนักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย ได้จัดทำมิวสิกวิดีโอเพลง “อาสาส่งใจ” และแคมเปญส่งกำลังใจจากบุคลากรสำนักงานยุวกาชาด ชมรมอาสายุวกาชาด เพื่อส่งไปยังทีมบุคลากรทางการแพทย์ ที่เป็นด่านหน้า ต่อสู้กับวิกฤต โควิด-19 ที่หนักและเสี่ยงต่อชีวิตและสุขภาพในครั้งนี้ โดยกำลังใจที่ได้ มาจากชมรมอาสายุวกาชาดทั่วประเทศRelated posts