จังหวัดนครปฐมประชุมคณะทำงานประเมินและวิเคราะห์สถานการณ์สาธารณภัย

จังหวัดนครปฐมประชุมคณะทำงานประเมินและวิเคราะห์สถานการณ์สาธารณภัย
รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐมกำชับหน่วยงานจัดทำแผนบูรณาการ เตรียมความพร้อมหากเกิดสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่

วันที่ 16 มิถุนายน พ.ศ.2563 ว่าที่ ร้อยตรีพงศธร ศิริสาคร รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานประชุมคณะทำงานประเมินและวิเคราะห์สถานการณ์สาธารณภัยในพื้นที่จังหวัดนครปฐม ครั้งที่ 3/2563 ที่ห้องปฏิบัติการ CCTV ศาลากลางจังหวัดนครปฐม เพื่อติดตามข้อมูลสถานการณ์ด้านต่างๆ ในเรื่องของสภาพภูมิอากาศ สถานการณ์น้ำ สถานการณ์ณ์เฝ้าระวังด้านการเกษตร ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านสาธารณสุข ด้านสาธารณภัย รวมทั้งการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารไปสู่ประชาชน โดยรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐมกล่าวว่า นายชาญนะ เอี่ยมแสง ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม มีความเป็นห่วงในเรื่องนี้ เน้นย้ำ ให้ทุกหน่วยงานจัดทำข้อมูลอย่างเป็นระบบ สำรวจพื้นที่ที่มีความเสี่ยง และพื้นที่การเกษตร เมื่อเกิดสถานการณ์จะได้ให้ความช่วยเหลือประชานได้อย่างรวดเร็วและทั่วถึง โดยให้นำข้อมูลของทุกหน่วยงานบูรณาการร่วมกัน เพื่อให้การทำงานสะดวก และเข้าถึงประชาชนอย่างรวดเร็ว ซึ่งหน่วยงานที่เข้าร่วมประชุมได้รายงานความคืบหน้าการดำเนินการจัดทำแผนรองรับ พร้อมแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่ให้รับทราบแล้ว

ด้าน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐมจัดเตรียมแผนรองรับ เน้นการเข้าถึงบริการของประชาชน และเตรียมความพร้อมในช่องทางการเข้าถึงบริการ มีการสำรวจและประมาณการสำรองยาเวชภัณฑ์ จัดเตรียมอุปกรณ์ทางการแพทย์ ระบบขนส่ง และแผนด้านต่างๆ ไว้พร้อม โดยเฉพาะการดูแล สำรวจผู้ป่วยที่อยู่ในสภาพที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นกรณีพิเศษ ที่ไม่สามารถเดินทางด้วยตนเองได้

ขณะที่ นายสมพล จันทร์งาม ผู้อำนวยการสถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดนครปฐม กล่าวว่า ขณะนี้จังหวัดนครปฐมมีลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมอยู่ ประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมประเทศลาวและประเทศลาวตอนบน ส่งผลให้ลมมรสุมมีกำลังแรง ทำให้จังหวัดนครปฐมมีฝนปานกลางถึงหนักบางพื้นที่ในช่วงนี้และตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 21 มิถุนายนนี้ ฝนที่ตกจะลดลงเหลือประมาณร้อยละ 30 จากนั้นช่วงปลายเดือนนี้ จนถึงกลางเดือนกรกฎาคม 2563 จะเกิดปรากฏการณ์สภาวะฝนทิ้งช่วง แต่ปริมาณฝนจะมากกว่าปีที่แล้ว สำหรับสถานการณ์ที่อาจทำให้เกิดสภาวะอุทกภัย จะเป็นช่วงปลายเดือนสิงหาคมถึงปลายเดือนตุลาคม 2563 ซึ่งเป็นช่วงที่มีฝนตกมากที่สุดของจังหวัดนครปฐม

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครปฐมRelated posts