ชมรมมวลชนตอบโต้ภัยพิบัติจังหวัดราชบุรี จัดงาน “ปั่นด้วยใจ และไปด้วยกัน” ครั้งที่ 1 เพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของในหลวงรัชกาลที่ ๙ เนื่องในวันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2563

วันอาทิตย์ ที่ 8 พฤศจิกายน .. 2563  โรงเรียนบ้านหินสี (สาขาบ้านลานคานายวิสาห์ พูลศิริรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานกล่าวเปิดงาน  กิจกรรมปั่นด้วยใจ และไปด้วยกันครั้งที่ 1 เพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านที่มีต่อพสกนิกร จึงพร้อมใจกันจัดงานถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวโรกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหา ภูมิพล อดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2563 ชิงถ้วยองคมนตรี พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ โดย พลตรีบุญเลิศ แจ้งนพรัตน์ เป็นตัวแทนมอบถ้วยองคมนตรี และพร้อมด้วยหน่วยงาน ภาคต่างๆอาทิ กอ.รมน. ,ททท.สนง.ราชบุรี, โรงเรียนบ้านหินสี (สาขาบ้านลานคา),สมาคมจักรยานจังหวัดราชบุรี, ชมรมมวลชนตอบโต้ภัยพิบัติจังหวัดราชบุรี ร่วมเปิดงาน และนายอุดมพงษ์ สันเมือง ประธานชมรมมวลชนตอบโต้ภัยพิบัติ จังหวัดราชบุรี กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดงาน

รางวัลที่ 1 รับถ้วยเกียรติยศจากท่าน องคมนตรี

รางวัลที่ 2 รับถ้วยเกียรติยศจาก ททท.สนง.ราชบุรี

รางวัลที่ 3 รับถ้วยเกียรติยศจาก รองผอ.รมน .ราชบุรี

นายอุดมพงษ์ สันเมือง ประธานชมรมมวลชนตอบโต้ภัยพิบัติ จังหวัดราชบุรี กล่าวว่าโครงการปั่นด้วยใจ และไปด้วยกันครั้งที่ 1 กิจกรรมนี้จัดขึ้นเพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านที่มีต่อพสกนิกร จึงพร้อมใจกันจัดงานถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวโรกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหา ภูมิพล อดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2563 ภายใต้ชื่อโครงการปั่นด้วยใจ และไปด้วยกันการดำเนินกิจกรรมต่างๆ อันจะนำไปสู่การจัดสร้างถังสำรองเก็บน้ำและอุปกรณ์ในการจัดหาน้ำสะอาดให้แก่นักเรียนในชนบท เพื่อให้นักเรียนตลอดจนครู อาจารย์ และชุมชนใกล้เคียงได้มีน้ำสะอาดใช้ในการอุปโภคบริโภคแบบยั่งยืน รวมทั้งส่งเสริมการท่องเที่ยว และการกระจายรายได้สู่ท้องถิ่น รวมทั้งเป็นการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยบวกกับผลกระทบจากสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 ส่งผลให้คนไทยไม่สามารถเดินทางออกนอกประเทศได้ ทางชมรมมวลชนตอบโต้ภัยพิบัติ จังหวัดราชบุรีเล็งเห็นว่าเป็นโอกาสในการส่งเสริมการท่องเที่ยวในประเทศมากยิ่งขึ้น และเชิญชวนคนไทยออกมาทำกิจกรรมต่างๆ เพื่อสร้างความมั่นใจในหมู่คนไทยภายใต้วิถีชีวิตใหม่จึงร่วมกับสมาคมจักรยาน จังหวัดราชบุรี จัดกิจกรรมปั่นด้วยใจและไปด้วยกันครั้งที่1 โรงเรียนบ้านหินสี (สาขาบ้านลานคา) โดยกำหนดปั่นจักรยานท่องเที่ยวเป็น 2 ระยะทาง คือระยะทาง 15 กิโลเมตร และ 50 กิโลเมตร โดยมีนักปั่นจักรยานจากทั้งในพื้นที่ และนอกพื้นที่ โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้

1. เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อ สถาบันพระมหากษัตริย์ และตามรอยเบื้อง พระยุคลบาท

2. เพื่อรณรงค์ให้ทุกคนตระหนักถึงความสำคัญของทรัพยากรน้ำ

3. เพื่อดำเนินกิจกรรมสำหรับการจัดสร้างถังสำรองน้ำดื่มที่สะอาดและปลอดภัยไว้สำหรับบริโภคภายในโรงเรียนบ้านหินสีสาขาบ้านลานคา

4. เพื่อประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ในพื้นที่บ้านลานคาและใกล้เคียง

5. รณรงค์ให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้มีสุขภาพดีโดยการขี่จักรยานศึกษาธรรมชาติ

Related posts