จังหวัดนครปฐม กำหนดจัดสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชา ประจำปี 2561

จังหวัดนครปฐม กำหนดจัดสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชา ประจำปี 2561

นายสุพจน์ ยศสิงห์คำ รองผู้ว่าราชการคจังหวัดนครปฐม เปิดเผยว่า จังหวัดนครปฐม ร่วมกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม กำหนดจัดโครงการสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชา ประจำปี 2561 ระหว่างวันที่ 25 กุมภาพันธ์-1 มีนาคม 2561 โดยขอเชิญชวนหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนแต่งกายด้วยชุดสีขาว พร้อมประดับธงชาติและธงธรรมจักรตามถนน หมู่บ้าน ชุมชน รวมทั้งเข้าร่วมกิจกรรม ณ วัดใกล้บ้าน ตลอดจนร่วมจัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ณ วัดที่สำคัญของท้องถิ่น หรือสถานที่สาธารณอื่นๆ ในท้องถิ่น

สำหรับจังหวัดนครปฐม กำหนดจัดพิธีบำเพ็ญกุศลเนื่องในวันมาฆบูชา โดยมีการแสดงตนเป็นพุทธมามกะ การแสดงพระธรรมเทศนาและเวียนเทียน ในวันพฤหัสบดีที่ 1 มีนาคม 2561 ณ พระวิหารหลวง องค์พระปฐมเจดีย์ เวลา 09.00 น. โดยมี พระพรหมเวที เจ้าคณะภาค 15 เจ้าอาวาสวัดพระปฐมเจดีย์ราชวรมหาวิหาร เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ แสดงปาฐกถาธรรมและนำสวดมนต์ และนายชาญนะ เอี่ยมแสง ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานฝ่ายฆราวาส และนำเวียนเทียนประทักษิณรอบองค์พระปฐมเจดีย์ 3 รอบ จังหวัดนครปฐม จึงขอเชิญข้าราชการ ภาคเอกชน และประชาชนทั่วไปร่วมกิจกรรม ณ วัดใกล้บ้านอย่างพร้อมเพรียงกัน

Related posts