จังหวัดนครปฐม จัดกิจกรรมวันความปลอดภัยของผู้ใช้ถนน เพื่อเชิญชวนให้ประชาชนร่วมสร้างความตระหนักถึงเรื่องความปลอดภัยบนท้องถนน ตลอดจนสร้างตระหนักรู้ด้านความปลอดภัยทางถนนในกลุ่มเด็กและเยาวชน

วันที่ 24 มกราคม 2566 ที่บริเวณทางข้ามหน้าวิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม และโรงเรียนอนุบาลนครปฐม…

Read More

จังหวัดนครปฐม จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2565

วันที่ 5 ธันวาคม 2565 ที่บริเวณลานหน้าพระร่วงโรจนฤทธิ์องค์พระปฐมเจดีย์ อำเภอเมือง จังหวัดน…

Read More

จังหวัดนครปฐม จัดกิจกรรม ลดอุบัติเหตุทางถนน ลดความสูญเสีย (นครปฐมห่วงใย) ทางข้ามปลอดภัย วาระจังหวัด วาระหมวกนิรภัย

วันที่ 29 พฤศจิกายน 2565 ที่บริเวณถนนหน้าโรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา อำเภอสามพรานจังหวัดนครปฐม …

Read More

จังหวัดนครปฐม จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ทำความสะอาด ปรับภูมิทัศน์บริเวณวัดพระปฐมเจดีย์ ราชวรมหาวิหาร เพื่อเตรียมการรับเสด็จพระราชดำเนินทรงประกอบพระราชพิธี ทรงบำเพ็ญพระราชกุศล ถวายผ้าพระกฐิน ประจำปี 2565

วันที่ 4 พ.ย.2565 ที่บริเวณลานหน้าพระร่วงโรจนฤทธิ์ องค์พระปฐมเจดีย์ อำเภอเมืองจังหวัดนครปฐ…

Read More

จังหวัดนครปฐม จัดกิจกรรม “แสงนำใจไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ 8 เฉลิมพระเกียรติ” พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในวันโรคหลอดเลือดสมองโลก

วันที่ 30 ตุลาคม 2565 ที่พุทธมณฑล อำเภอพุทธมณฑล  จังหวัดนครปฐม นายสุรศักดิ์เจริญศิริโชติ ผ…

Read More

จังหวัดนครปฐม จัดกิจกรรมเคารพธงชาติไทยและร้องเพลงชาติไทย เนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทยครบ 28 กันยายน 2565

วันที่ 28 กันยายน 2565 ที่บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดนครปฐม นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่…

Read More

จังหวัดนครปฐม จัดกิจกรรมโครงการน้ำพระทัยพระราชทานส่วนภูมิภาค สมาคมสภาสังคมสงเคราะห์ฯ 76 จังหวัด ประจำปี 2565

วันที่ 10 สิงหาคม 2565 เรือนจำกลางนครปฐม ตำบลวังตะกู อำเภอเมืองนครปฐมจังหวัดนครปฐม นายสุรศ…

Read More

จังหวัดนครปฐม จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา คู คลอง เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ตามโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูพัฒนาคลองเจดีย์บูชา และคลองวังตะกู จิตอาสา ประชารัฐร่วมใจรักษ์น้ำ รักษ์คลองเจดีย์บูชา

วันที่ 8 มิถุนายน 2565 ที่องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะกู อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม นายสุรศักด…

Read More

จังหวัดนครปฐม จัดกิจกรรมวันแรงงานแห่งชาติจังหวัดนครปฐม ประจำปี พ.ศ. 2565 เพื่อแสดงให้เห็นถึงความสำคัญของลูกจ้าง ผู้ใช้แรงงาน ซึ่งเป็นกำลังสำคัญที่ช่วยกันพัฒนาประเทศชาติและเพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างนายจ้างลูกจ้างและเจ้าหน้าที่ของรัฐ

วันที่ 10 พฤษภาคม 65 ที่ บริษัท โอตานิ เรเดียล จำกัด อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม นายสุรศั…

Read More

จังหวัดนครปฐม จัดกิจกรรมตรวจวัดควันดำรถยนต์ราชการในศูนย์ราชการจังหวัดนครปฐม เพื่อเป็นการป้องกันและลดการปล่อยฝุ่นละอองจากรถยนต์ ให้เป็นตามเกณฑ์ของกฎหมายการจราจรขนส่ง

วันที่ 27 ธันวาคม 2564 ที่กองบังคับการกองอาสารักษาดินแดน ศูนย์ราชการจังหวันนครปฐม นายสุรศั…

Read More