จังหวัดนครปฐม จัดกิจกรรมรณรงค์ “วาระจังหวัด วาระหมวกนิรภัย” เพื่อสร้างวินัยจราจรการขับขี่อย่างปลอดภัย

วันที่ 31 มกราคม 2567 นายธีรยุทธ์ จันทร์ดิษฐวงษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานปล…

Read More

จังหวัดนครปฐม จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2566

วันที่ 5 ธันวาคม 2566 ที่บริเวณลานหน้าพระร่วงโรจนฤทธิ์องค์พระปฐมเจดีย์ อำเภอเมือง จังหวัดน…

Read More

จังหวัดนครปฐม จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับภูมิทัศน์วัดห้วยจระเข้ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2566

วันที่ 28 กรกฎาคม 2566 ที่บริเวณวัดห้วยจระเข้ อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม นายสุรศักดิ์ เจริญศ…

Read More

จังหวัดนครปฐม จัดกิจกรรมการแข่งขันรถไถนาซิ่ง ประจำปี 2566 เพื่อเสริมสร้างความรักความสามัคคีในกลุ่มชาวนา และอนุรักษ์วิถีการทำนาแบบดั้งเดิม

วันที่ 23 กรกฎาคม 2566 ที่บริเวณทุ่งนา หน้าศาลากลางจังหวัดนครปฐม นายยุทธนาโพธิวิหก นายอำเภ…

Read More

จังหวัดนครปฐม จัดกิจกรรม 26 มิถุนายน วันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2566 “รวมพลังไทย หยุดภัยยาเสพติด” เพื่อรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ เอกชน นักเรียน นักศึกษา และประชาชน ได้รับรู้ถึงโทษภัยจากยาเสพติด

วันที่ 26 มิถุนายน 2566 ที่โรงเรียนราชินีบูรณะ อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม นายสุรศักดิ์ เจริญ…

Read More

จังหวัดนครปฐม จัดกิจกรรมวันความปลอดภัยของผู้ใช้ถนน เพื่อเชิญชวนให้ประชาชนร่วมสร้างความตระหนักถึงเรื่องความปลอดภัยบนท้องถนน ตลอดจนสร้างตระหนักรู้ด้านความปลอดภัยทางถนนในกลุ่มเด็กและเยาวชน

วันที่ 24 มกราคม 2566 ที่บริเวณทางข้ามหน้าวิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม และโรงเรียนอนุบาลนครปฐม…

Read More

จังหวัดนครปฐม จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2565

วันที่ 5 ธันวาคม 2565 ที่บริเวณลานหน้าพระร่วงโรจนฤทธิ์องค์พระปฐมเจดีย์ อำเภอเมือง จังหวัดน…

Read More

จังหวัดนครปฐม จัดกิจกรรม ลดอุบัติเหตุทางถนน ลดความสูญเสีย (นครปฐมห่วงใย) ทางข้ามปลอดภัย วาระจังหวัด วาระหมวกนิรภัย

วันที่ 29 พฤศจิกายน 2565 ที่บริเวณถนนหน้าโรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา อำเภอสามพรานจังหวัดนครปฐม …

Read More

จังหวัดนครปฐม จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ทำความสะอาด ปรับภูมิทัศน์บริเวณวัดพระปฐมเจดีย์ ราชวรมหาวิหาร เพื่อเตรียมการรับเสด็จพระราชดำเนินทรงประกอบพระราชพิธี ทรงบำเพ็ญพระราชกุศล ถวายผ้าพระกฐิน ประจำปี 2565

วันที่ 4 พ.ย.2565 ที่บริเวณลานหน้าพระร่วงโรจนฤทธิ์ องค์พระปฐมเจดีย์ อำเภอเมืองจังหวัดนครปฐ…

Read More

จังหวัดนครปฐม จัดกิจกรรม “แสงนำใจไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ 8 เฉลิมพระเกียรติ” พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในวันโรคหลอดเลือดสมองโลก

วันที่ 30 ตุลาคม 2565 ที่พุทธมณฑล อำเภอพุทธมณฑล  จังหวัดนครปฐม นายสุรศักดิ์เจริญศิริโชติ ผ…

Read More