ชมรมมวลชนตอบโต้ภัยพิบัติจังหวัดราชบุรี จัดประชุมคณะกรรมการชมรมครั้งที่ 1

ชมรมมวลชนตอบโต้ภัยพิบัติจังหวัดราชบุรี จัดประชุมคณะกรรมการชมรมครั้งที่ 1

เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ.2563 ที่ผ่านมา ชมรมมวลชนตอบโต้ภัยพิบัติ จังหวัดราชบุรี จัดประชุ…

Read More

ชมรมมวลชนตอบโต้ภัยพิบัติจังหวัดราชบุรี เปิดศูนย์ตอบโต้ภัยพิบัติจังหวัดราชบุรี

ชมรมมวลชนตอบโต้ภัยพิบัติจังหวัดราชบุรี เปิดศูนย์ตอบโต้ภัยพิบัติจังหวัดราชบุรี

วันที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ.2563 เวลา 13.30 น. ณ ตลาดป่าชุมชนบ้านลานคา ชมรมมวลชนตอบโต้ภัยพิบัติจั…

Read More