นครปฐม กกต.ชี้แจงกฎหมาย ระเบียบและข้อกำหนดที่ถูกต้องการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี

นครปฐม กกต.ชี้แจงกฎหมาย ระเบียบและข้อกำหนดที่ถูกต้องการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดนครปฐม ชี้แจงคณะกรรมการ/ผู้อำนวยการการเลือกตั้งป…

Read More