นครปฐม สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครปฐม จัดประชุมสื่อสารประเด็นสำคัญจากภาครัฐสู่ประชาชน ครั้งที่ 3

วันที่ 29 เมษายน 2565 ที่ห้องประชุมสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครปฐม ชั้น 2 ศาลากลางจังหว…

Read More