ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม พร้อมด้วยศึกษาธิการจังหวัด และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการเปิดเรียน on site วันแรก

วันที่ 17 พฤษภาคม 2565 บรรยากาศการเปิดเทอมเปิดเรียน on site วันแรกของจังหวัดนครปฐมเมื่อช่ว…

Read More

ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม มอบนโยบายผู้บริหารท้องถิ่นจังหวัดนครปฐม เน้นหลักธรรมาภิบาล แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

วันที่ 28 มกราคม 2565 ที่ห้องประชุมปิ่นเกลียว อาคารศูนย์ภาษาและศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัย…

Read More

ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม ลงพื้นที่พบปะพร้อมมอบนโยบายหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม ลงพื้นที่พบปะพร้อมมอบนโยบายหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

วันที่ 21 ตุลาคม 2563 นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม ลงพื้นที่พบปะพร…

Read More

ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐมคนใหม่ ถวายสักการะรักษาการเจ้าคณะภาค 15 และสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของจังหวัดนครปฐม

   วันนี้ 1 ตุลาคม พ.ศ.2563 นาย สุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐมพร้อมด้วย…

Read More

ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐมส่งกลับผู้สังเกตอาการคนสุดท้าย พร้อมมอบประกาศเกียรติคุณ และขอบคุณผู้ที่ร่วมปฏิบัติงานทุกคน ที่ปฏิบัติหน้าที่อย่างเสียสละเพื่อชาวนครปฐม

ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐมส่งกลับผู้สังเกตอาการคนสุดท้าย พร้อมมอบประกาศเกียรติคุณ และขอบคุณผู้ที่ร่วมปฏิบัติงานทุกคน ที่ปฏิบัติหน้าที่อย่างเสียสละเพื่อชาวนครปฐม

วันนี้ (23 มิ.ย.63) ที่แสนปาล์ม เทรนนิ่งโฮม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ซึ่งเป…

Read More

ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เชิญสถานศึกษาทุกแห่งในจังหวัดนครปฐม วางแนวทางมาตรการนอกเหนือจากที่ ศบค.กำหนด ในการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 เตรียมความพร้อมเปิดการเรียนการสอน วันที่ 1 กรกฎาคมนี้

ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เชิญสถานศึกษาทุกแห่งในจังหวัดนครปฐม วางแนวทางมาตรการนอกเหนือจากที่ ศบค.กำหนด ในการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 เตรียมความพร้อมเปิดการเรียนการสอน วันที่ 1 กรกฎาคมนี้

วันที่ 18 มิถุนายน พ.ศ.2563 นายชาญนะ เอี่ยมแสง ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม พร้อมด้วย รองผู้ว…

Read More

ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐมห่วงใยประชาชน กำชับนายอำเภอ อปท. คณะตรวจติดตาม สำรวจ เพื่อให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ยังได้รับความเดือดร้อนจากโควิด-19

ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐมห่วงใยประชาชน กำชับนายอำเภอ อปท. คณะตรวจติดตาม สำรวจ เพื่อให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ยังได้รับความเดือดร้อนจากโควิด-19

วันที่ 16 มิถุนายน พ.ศ.2563 นายชาญนะ เอี่ยมแสง ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานการประช…

Read More

ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจ

ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจและจุดบริการประ…

Read More

นายชาญนะ เอี่ยมแสง ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานมอบเกียรติบัตรแก่ผู้ทำคุณประโยชน์อุทิศตนปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลืองานราชการ

วันที่ 31 สิงหาคม 2561 ที่ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดนครปฐม นายชาญนะ เอี่ยมแสง ผู้ว่าราชการจ…

Read More

ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม ร่วมประชุมหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อเตรียมความพร้อมแก้ไขปัญหาการจราจรในเขตเทศบาลนครนครปฐม ในการก่อสร้างอุโมงค์ลอดทางรถไฟ และสะพานกลับรถข้ามทางรถไฟ เพื่อรองรับโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ ช่วงนครปฐม – หัวหิน สัญญาที่ 1 ช่วงนครปฐม – หนองปลาไหล

ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม

ที่ห้องประชุมสถานีรถไฟนครปฐม นายชาญนะ เอี่ยมแสง ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม พร้อมด้วยหัวหน้า…

Read More