จังหวัดนครปฐม เปิดงานมหาธีรราชเจ้ารำลึก มหกรรมวัฒนธรรม ครั้งที่ 20 ประจำปี 2567 เพื่อเทิดพระเกียรติยศและเผยแพร่พระเกียรติคุณ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า

วันที่ 28 ธันวาคม 2566 ที่บริเวณลานหน้าพระร่วงโรจนฤทธิ์ฯ องค์พระปฐมเจดีย์ อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม นายชยชัย แสงอินทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม พร้อมด้วย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครปฐม หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ผู้นำท้องถิ่น กำนันผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน นักเรียน นักศึกษา และประชาชนจากทั้ง 7 อำเภอ ร่วมเปิดงานมหาธีรราชเจ้ารำลึก มหกรรมวัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม ครั้งที่ 20 ประจำปี 2567

โดยจังหวัดนครปฐม ร่วมกับ สภาวัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม โดยการสนับสนุนจากวัดพระปฐมเจดีย์ ราชวรมหาวิหาร และเทศบาลนครนครปฐม ระหว่างวันที่ 28 ธันวาคม 2566 ถึงวันที่ 5 มกราคม 2567 ณ บริเวณองค์พระปฐมเจดีย์ เพื่อเทิดพระเกียรติยศและเผยแพร่พระเกียรติคุณ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า อีกทั้งเพื่อให้ประชาชนที่มาเที่ยวงานได้สักการะองค์พระปฐมเจดีย์ ตลอดจนเป็นเวทีและโอกาสในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิถีชีวิตวัฒนธรรมและภูมิปัญญา ทั้งในระดับท้องถิ่นและระดับชาติ ซึ่งจะก่อให้เกิดความรัก ความเข้าใจ และการยอมรับนับถือซึ่งกันและกัน เสริมสร้างค่านิยม จิตสำนึก และรักษาสืบทอดศิลปวัฒนธรรมอันทรงคุณค่าทั้งในระดับท้องถิ่นและระดับชาติ สืบสานคุณค่าวัฒนธรรมเพื่อให้เป็นพื้นฐานการดำเนินวิถีชีวิตที่มีความสุขในปัจจุบันและอนาคต นอกจากนี้เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดนครปฐม และได้จัดเป็นงานประจำปีของจังหวัดนครปฐมตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน

สำหรับการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ประกอบด้วย การแสดงน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้แห่งสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า โดยวิทยานาฏศิลป์ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม, พีมอบโล่และเกียรติบัตรแก่ผู้ได้รับรางวัลการประกวดเรียงความเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว, นิทรรศการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว เรือนรำลึก, การแสดงแบบชุดผ้าไทย ผ้าอัตลักษณ์ประจำจังหวัดนครปฐม ลาย “ปูรณฆฏาศรีทวารวดี” โดยชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดนครปฐม อีกทั้งมีพิธีบวงสรวงถวายราชสักการะ และพิธีสงฆ์ถวายพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว, การแสดงพิพิธทัศนา ชุด “รวมญาติชาติพันธุ์นครปฐม” การแสดงทางวัฒนธรรมของนักเรียนและวัฒนธรรมพื้นบ้าน ตลอดจนลิเก ลำตัด อังกะลุง ละครชาตรี รำวงมาตรฐาน นาฏศิลป์รำไทย การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง การแสดงดนตรีลูกทุ่ง ดนตรีร่วมสมัย การแข่งขันตะกร้อลอดบ่วง และเซปักตะกร้อ นอกจากนี้ยังมีการจำหน่ายสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ สินค้าพื้นเมือง และสินค้าของดีจังหวัดนครปฐม โดยเปิดให้ชมฟรีตลอดงาน ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึง 22.00 น. ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 5 มกราคม 2567 ณ บริเวณองค์พระปฐมเจดีย์ อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม

*****************************************************

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครปฐม ภาพ/ข่าว

Related posts