หลวงพี่น้ำฝนวัดไผ่ล้อม ช่วยเหลือทั้งคนเป็นและคนตาย

หลวงพี่น้ำฝนวัดไผ่ล้อม ช่วยเหลือทั้งคนเป็นและคนตาย

วัดไผ่ล้อมโดยพระครูปลัดสิทธิวัฒน์ หรือหลวงพี่น้ำฝน เจ้าอาวาสวัดไผ่ล้อมต.พระปฐมเจดีย์ อ.เมือง จ.นครปฐม โดยกองทุนหลวงพ่อพูล สนับสนุนพระ เจ้าหน้าที่วัดไผ่ล้อม และให้ใช้พื้นที่วัดจัดตั้ง คลินิกหมอครอบครัว โรงพยาบาลนครปฐม (สาขาวัดไผ่ล้อม)ซึ่งในช่วงตั้งแต่เวลา06.00น.ช่วงเช้าของทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ คณะพระสงฆ์และเจ้าหน้าที่วัดจะคอยตรวจคัดกรองวัดไข้ เช็คประวัติ และอำนวยการจราจร เข็นรถวิลแชร์ ให้ประชาชนและผู้ป่วยที่แพทย์นัดเจาะเลือด ตรวจโรคเรื้อรัง โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง และโรคไต เข้าตรวจ-รับยา เพื่อการเป็นลดความแออัดและการระบาดของโรคโควิด-19ในโรงพยาบาลนครปฐม ซึ่งในแต่ละวันจะมีผู้มาใช้บริการวันละประมาณ 200-500คนต่อวัน

ทั้งนี้ ในช่วงเช้าตั้งแต่เวลา 6.00 น.จะมีประชาชนทั่วไปรวมทั้งผู้สูงอายุมานั่งเข้าคิว รอการตรวจรักษา ที่คลินิกหมอครอบครัว โรงพยาบาลนครปฐม (สาขาวัดไผ่ล้อม) แห่งนี้ทำให้ได้รับความสะดวกรวดเร็วไม่ต้องรอคิวนาน และยังเป็นการลดความแออัดรวมตัวกันเป็นจำนวนมากของผู้ป่วยอยู่ที่โรงพยาบาลนครปฐม ในช่วงภาวะการระบาดของโรคโควิด19ที่ทวีความรุนแรงอย่างหนักทำให้มีผู้เสียชีวิตรายวัน

ทางด้านพระครูปลัดสิทธิวัฒน์ หลวงพี่น้ำฝน ได้กล่าวว่า อาตมาภาพ โดยกองทุนหลวงพ่อพูล ได้ดำเนินการด้านสาธารณะสงเคราะห์ อยู่หลายด้านด้วยกันเช่น ช่วยเหลือคนเป็นด้วยการร่วมกับคณะศิษย์ บริจาคทรัพย์ซื้อเตียงไฟฟ้าสำหรับผู้ป่วย มอบให้โรงพยาบาลนครปฐม รวมแล้วร่วม400เตียง พร้อมกันนี้เตรียมจะซื้อเครื่องทำอ๊อกซิเจน มอบให้โรงพยาบาล 2แห่ง คือโรงพยาบาลสามพราน และโรงพยาบาลนครชัยศรี เพื่อใช้ช่วยเหลือผู้ป่วยที่รักษาตัวจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19ที่โรงพยาบาลยังขาดอุปกรณ์ทางการแพทย์อีกจำนวนมาก

และในส่วนโครงการ กองทุน สวด เผา ฟรี วัดไผ่ล้อม ก็ได้ดำเนินการมาตลอด จนถึงช่วงการระบาดของโรคโควิด-19ตั้งแต่ปลายปี2563จนถึงขณะนี้ กองทุน สวด เผา ฟรี วัดไผ่ล้อม ได้อนุเคราะห์ เผาศพผู้เสียชีวิตจากโรคโควิด-19มาแล้วเกือบ100รายแล้ว พร้อมกันนี้ กองทุนหลวงพ่อพูล ร่วมกับคณะศิษย์ ยังได้จัดซื้อรถตู้ในการอนุเคราะห์ช่วยเหลือ ผู้ป่วยยากไร้ ผู้ติดยาเสพติดไปรักษาบำบัด และขนย้ายศพผู้เสียชีวิต โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น และ ทำพิธี สวด เผา ฟรี ตั้งแต่จัด เตรียมนิมนต์พระสงฆ์ 4รูป สวดพระอภิธรรม ทอดผ้าบังสุกุล เครื่องจตุปัจจัยไทยธรรม ดอกไม้จันทน์ น้ำมันเผาศพ และประชุมเพลิง พร้อมเจ้าหน้าที่ ดำเนินการจนเสร็จพิธีให้กับผู้เสียชีวิตจากโรคโควิด-19 โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น ทุกราย แต่หากญาติผู้เสียชีวิตจะร่วมทำบุญให้กับผู้เสียชีวิต ก็สามารถร่วมบุญกับ ได้ที่ กองทุน สวด เผา ฟรี วัดไผ่ล้อม นครปฐม ธนาคารกสิกรไทย สาขาตลาดปฐมมงคล เลขที่บัญชี 516-1-01179-9

“วัดไผ่ล้อมโดยกองทุนหลวงพ่อพูล มีคณะศิษย์และพุทธศาสนิกชนได้ร่วมกันบริจาคทรัพย์ เข้ากองทุนสาธารณะสงเคราะห์ กองทุนหลวงพ่อพูล เพื่อการช่วยเหลือด้านสาธารณะสงเคราะห์ต่างๆ ซึ่งอาตมาภาพเป็นเพียงสื่อกลางที่ต่อยอดบุญให้กับญาติโยมในการทำบุญสาธารณะสงเคราะห์ ดังเฉกเช่นพระเดชพระคุณหลวงพ่อพูล อตฺตรกฺโข ที่เคยปฏิบัติสืบมา และอาตมภาพได้สืบสานต่อมา ดังที่โยมทั้งหลายได้เห็น” หลวงพี่น้ำฝน กล่าว’

Related posts