ศูนย์ตอบโต้ภัยพิบัติจังหวัดราชบุรี ร่วมค้นหาบุคคลสูญหาย

ศูนย์ตอบโต้ภัยพิบัติจังหวัดราชบุรี ร่วมค้นหาบุคคลสูญหาย

ศูนย์ตอบโต้ภัยพิบัติจังหวัดราชบุรี ได้รับการประสานจาก กอ.รมน มีบุลคลสูญหายในพื้นที่ หมู่ 1…

Read More

ศูนย์ตอบโต้ภัยพิบัติจังหวัดราชบุรี นำเครื่องพ่นหมอกควัน เพื่อป้องกันโรคมาลาเรีย และพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อภายในโรงเรียนบ้านไทรงาม

ศูนย์ตอบโต้ภัยพิบัติจังหวัดราชบุรี นำเครื่องพ่นหมอกควัน เพื่อป้องกันโรคมาลาเรีย และพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อภายในโรงเรียนบ้านไทรงาม

วันที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 เวลา 15.00 น. ศูนย์ตอบโต้ภัยพิบัติจังหวัดราชบุรีได้รับประสานมา…

Read More